Krisen i Jemen

Den värsta humanitära katastrofen i världen  pågår just nu i Jemen. 24 miljoner av Jemens 30 miljoner invånare är i behov av humanitär hjälp och en tredjedel av befolkningen lider av akut svält. Återkommande koleraepidemier, och nu även Covid-19 drabbar den utsatta befolkninge extra hårt. Detta samtidigt som endast få har tillgång till läkare och barnmorska. Bristen på mediciner och medicinsk utrustning är skriande.

Hjälp oss att hjälpa den lidande befolkningen i Jemen genom att skänka en gåva till Caritas Sveriges fasteinsamling.

Covid-19 i Jemen ett svårt problem

Den Caritasstödda vårdcentralen i Imran är det lokala navet i arbetet med att begränsa spridningen av Covid-19. Kliniken har fått leveran...

Hjälpen till Jemen fortsätter

Caritas Sverige fortsätter insamlingen till Jemen. Genom att stötta Caritas Polens arbete i landet hjälper vi bland annat till att försör...

Enorm givarvilja till Jemen!

Mer än 1,9 miljoner kronor. Så mycket har Caritas Sverige hittills fått in i gåvor till Fasteinsamlingen 2021. Pengar som kommer att hjäl...

Kliniken i Imran har fått vatten

Hjälpen från Caritas betyder att vårdcentralen i Imran har fått vattentankar installerade. Vatten är en stor bristvara i det av krig, svä...

På den Caritasstödda kliniken kan Jemeniter få vård

Hälso- och sjukvårdssystemet i Jemen befinner sig på randen till kollaps. Men i byn Imran finns det en fungerande vårdcentral. Där har Ca...

3,6 miljoner människor i Jemen är på flykt från sina hem

En familj internflyktingar får hjälp av Caritas Polen på plats i Jemen. Striderna som pågått sedan slutet av 2014 har drabbat civilbefolk...

12 miljoner barn i Jemen behöver humanitär hjälp

Det konfliktdrabbade Jemen är ett inferno för barnen. Under 2021 förväntas nästan 2,3 miljoner barn under fem år att drabbas av akut unde...

Fasteinsamlingen 2021 - Jemen

Caritas Sveriges Fasteinsamling anordnas till förmån för de svårt krigs- och svältdrabbade människorna i Jemen. De insamlade medlen ska b...