Vårt uppdrag

Caritas Sveriges arbete ligger huvudsakligen inom tre verksamhetsområden.

 

De lokala församlingarna och deras medlemmar är nyckeln till allt karitativt arbete. Därför har biskop Anders Arborelius gett Caritas Sverige i uppdrag att på alla sätt stödja och uppmuntra församlingarna i Stockholms katolska stift att bygga upp ett eget karitativt arbete på lokal nivå. Precis som det karitativa arbetet i församlingarna tar sig många uttryck vill vi på Caritas Sverige ge församlingarna stöd på olika sätt: med idéer, uppmuntran, inspiration, utbildning och när det är möjligt med pengar.

 

Arbete med migranter, flyktingar, asylsökande och offer för människohandel och för att främja allas integration i vårt samhälle. I det arbetet har vi två huvudinriktningar som vi arbetar på parallellt: praktisk hjälp och stöd till dem som flyr eller söker en ny framtid, och långsiktigt påverkansarbete både nationellt och internationellt.

 

Insamlingar till olika biståndsprojekt utomlands är en mycket viktig del av det arbete som Caritas Sverige utför. Alla människor som har blivit drabbade av naturkatastrofer, blivit offer för väpnade konflikter, varit tvungna att fly sina hem, inte har nog att äta eller lever i fattigdom har rätt att få humanitärt stöd från oss som lever i en värld som är betydligt tryggare.