Bistånd, humanitär hjälp och internationell utveckling

Caritas är en del av katolska kyrkans uppdrag och hennes utsträckta hand till alla som är fattiga, utsatta, fördrivna eller på annat sätt marginaliserade.

Caritas Sverige ger via insamlingar ett konkret och påtagligt svar på humanitära kriser som naturkatastrofer och konflikter. På så sätt kan vi rädda liv, mildra lidandet och hjälpa till att åter bygga upp drabbade samhällen. De viktigaste insamlingarna är de stora stiftsinsamlingarna vid advent och i fastan.