Om oss

En av världens största biståndsorganisationer

Caritas har samma uppdrag som den katolska kyrka hon är en del av: att tjäna de minsta av våra bröder och främja kärleken till nästan och rättvisan i världen. Ordet caritas är latin och betyder kärlek. Kärlek till människan.

Caritas är den katolska kyrkans organisation för bistånd, humanitär hjälp och internationell utveckling. Det allra första Caritas grundades i Tyskland 1897. I Sverige startade Caritas Sverige sin verksamhet 1946. I dag är över 160 nationella Caritas medlemmar i Caritas Internationalis och organisationen finns på plats i drygt 200 länder och territorier. Det gör den till en av de största biståndsorganisationerna i världen. 

Caritas Sverige är en del av Katolska kyrkan i Sverige/Stockholms katolska stift.

Tro som handlar

Allt Caritas gör inspireras av evangeliet om Jesus Kristus, av den katolska kyrkans undervisning och av det hopp som människor som lever i fattigdom bär på. Inom Caritas uppmuntrar vi varandra till att skynda till undsättning vid humanitära katastrofer, att understödja en utveckling som omfattar hela människan och att påverka regeringar och myndigheter så att de agerar mot det som skapar fattigdom och våld. Vi vill väcka katolska församlingar och alla människor av god vilja till solidaritet med våra lidande systrar och bröder i hela världen.

Humanitärt bistånd

Caritas ger ett praktiskt svar på humanitära kriser som naturkatastrofer, konflikter och de effekter som klimatförändringarna för med sig. Vi räddar liv, mildrar lidandet och hjälper till att åter bygga upp drabbade samhällen och hjälper dem att förebygga framtida katastrofer. Tillsammans gör detta att kvinnor, män och barn i de fattigaste och mest utsatta samhällena kan överleva och återhämta sig från kriser och sedan leva i en säkrare miljö.

Förändra liv

Caritas arbetar för att en utveckling som omfattar hela människan ska bli verklighet för alla människor. Inte minst gäller det för dem som bor i världens fattigaste och mest missgynnade samhällen. Dem vill vi hjälpa fram till ett värdigt liv och ett liv som kan levas i fred. Vi arbetar också för att vår miljö ska handhas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som gagnar hela den mänskliga familjen.

Medverka till att världen blir bättre

Caritas verkar för en värld där man lyssnar till de fattigas röst och för att det de säger leder till handling. En värld där människorna i de fattigaste och mest missgynnade samhällena har möjlighet att påverka system, beslut och resurser som har med dem att göra. I en sådan värld kan de sedan leva med regeringar, institutioner och globala strukturer som är rättvisa och ansvarsfulla.

Caritas i Sverige - en historik

Caritas Sverige är vårt lands katolska biståndsorganisation. Den bildades den 23 februari 1946 då biskop Müller grundade ”Caritas Sueciæ”. Europa var då en världsdel i ruiner. Sverige, som hade varit förskonat från andra världskrigets härjningar, kom att bli en fristad för tiotusentals flyktingar. Bland annat hade Folke Bernadottes vita bussar rullat ner i Europa och katolska kyrkan i Sverige överhopades med förfrågningar från in- och utlandet om hjälp och stöd. Därför bildade biskop Müller "Caritas Sueciæ. Svensk katolsk hjälpverksamhet" som skickade hjälp till framför allt till Tyskland, men även till Frankrike, Ungern, Polen och Österrike.

1950 öppnade Caritas Sverige en rådgivningsbyrå i Stockholm för de många flyktingar som sökte hjälp hos katolska kyrkan. Samtidigt styrdes dess internationella hjälpinsatser över till Östeuropa, där Stalins hårdnande religionspolitik skapat stora svårigheter för katolikerna bakom järnridån.

1987 blev Caritas Sverige en fullvärdig medlem i det internationella Caritasnätverket, Caritas Internationalis samt en del av dess regionala samarbetsorganisation Caritas Europa. Den utvecklades till en biståndsorganisation som stödde länder i Syd genom olika utvecklingsprojekt. 

Fram till 2007 ökade antalet biståndsprojekt som caritas Sverige var involverat i. Men så småningom blev det nödvändigt att effektivisera och begränsa verksamheten. Arbetet för att skydda alla människors värdighet och rättigheter, också migranters och flyktingars, fortsatte och utökades med arbetet mot trafficking. Insatser för att hjälpa människohandelns offer fortsätter att vara en central del i våra ansträngningar att hjälpa dem som marginaliserats.

2013 inledde Caritas Sverige, nu som ett stiftsorgan, en omorganisation och omstrukturering. På biskopens, kardinal Anders Arborelius uttryckliga önskan läggs en stor vikt vid att stödja och uppmuntra församlingarna i Stockholms katolska stift till att bygga upp eget karitativt arbete på lokal nivå. 

2021 startade Caritas Sverige ett särskilt nätverk för unga som vill engagera sig för sin nästa. Caritas ungdom finns i dag på flera håll i Sverige och dess medlemmar bedriver ett överlåtet arbete med allt från klädinsamlingar till behövande, besök på äldrebeoenden och Migrationsverkets boenden, aktiviteter för mammor och barn och hjälp vid kyrkkaffe i den lokala församlingen. 

Stor del av Caritas Sveriges insatser har fokus på nyanlända flyktingar, migranter och offer för trafficking. Vi fortsätter också med våra insamlingar som utan avdrag går vidare till att stödja Caritasnätverkets humanitära arbete i en rad länder över hela världen. Med hjälp av Caritas Sverige anordnar Stockholms katolska stift två stora insamlingar per år: Adventsinsamlingen och Fasteinsamlingen. Bland dem till vars förmån de senaste årets insamlingar har anordnats finns den krigs- och svältdrabbade befolkningen i Jemen, barn och unga i Sydsudan och Burundi och människor drabbade av tyfoner i Filippinerna. 

Caritas Sverige har funnits i drygt 75 år. Vårt arbete fortsätter med särskilt fokus på dem som är fattiga och marginaliserade såväl i vår omvärld, liksom arbetet för våra systrar och bröder som på något sätt drabbas av konflikter eller naturkatastrofer.

För det latinska ordet caritas betyder kärlek. Kärlek till människan. Kärlek som handlar. Den tjänande kärleken.

Caritas i Europa

Caritas Europa är ett nätverk som samlar alla nationella Caritas på den europeiska kontinenten. Tillsammans gör den samlade energin hos de 49 medlemmarna i 46 europeiska länder (ett par har mer än en biskopskonferens och i något fall har olika språkgrupper var sitt nationellt Caritas) gör att Caritas Europa är en av de största aktörerna på det sociala området i Europa. Caritas Europa har ett stort och i många fall framgångsrikt påverkansarbete som pågår på det europeiska planet i EU:s institutioner och i Europarådet.

För att få veta mer om vad Caritas Europa är och gör, gå till: http://www.caritas.eu

Caritas i världen

Caritas Internationalis med säte i Vatikanen är den världsomspännande Caritasfamiljen. Nätverket skapades 1951 för att samordna medlemmarnas insatser och för att förbättra kommunikationen mellan dem och deras samarbete. Caritas Internationalis har sju regioner i världen. Fler än 160 nationella Caritas-organisationer är medlemmar i Caritas Internationalis. Nätverket finns på plats i drygt 200 länder och territorier. Det gör den till en av de största biståndsorganisationerna i världen.

För att veta mer om hur denna Caritas-familj fungerar gå till dess hemsida: http://www.caritas.org