Om oss

En av världens största biståndsorganisationer

Caritas har samma uppdrag som den katolska kyrka hon är en del av: att tjäna de minsta av våra bröder och främja kärleken till nästan och rättvisan i världen. Ordet caritas är latin och betyder kärlek. Kärlek till människan.

Caritas är den katolska kyrkans organisation för bistånd, humanitär hjälp och internationell utveckling. Det allra första Caritas grundades i Tyskland år 1897 och i Sverige startade Caritas Sverige sin verksamhet år 1946. I dag är 167 nationella Caritas medlemmar i Caritas Internationalis och organisationen finns på plats i drygt 200 länder och territorier. Det gör den till en av de största biståndsorganisationerna i världen. 

Caritas Sverige är en del av Katolska kyrkan i Sverige/Stockholms katolska stift.

Tro som handlar

Allt Caritas gör inspireras av evangeliet om Jesus Kristus, av den katolska kyrkans undervisning och av det hopp som människor som lever i fattigdom bär på. Inom Caritas uppmuntrar vi varandra till att skynda till undsättning vid humanitära katastrofer, att understödja en utveckling som omfattar hela människan och att påverka regeringar och myndigheter så att de agerar mot det som skapar fattigdom och våld. Vi vill väcka katolska församlingar och alla människor av god vilja till solidaritet med våra lidande systrar och bröder i hela världen.

Humanitärt bistånd

Caritas ger ett praktiskt svar på humanitära kriser som naturkatastrofer, konflikter och de effekter som klimatförändringarna för med sig. Vi räddar liv, mildrar lidandet och hjälper till att åter bygga upp drabbade samhällen och hjälper dem att förebygga framtida katastrofer. Tillsammans gör detta att kvinnor, män och barn i de fattigaste och mest utsatta samhällena kan överleva och återhämta sig från kriser och sedan leva i en säkrare miljö.

Förändra liv

Caritas arbetar för att en utveckling som omfattar hela människan ska bli verklighet för alla människor. Inte minst gäller det för dem som bor i världens fattigaste och mest missgynnade samhällen. Dem vill vi hjälpa fram till ett värdigt liv och ett liv som kan levas i fred. Vi arbetar också för att vår miljö ska handhas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som gagnar hela den mänskliga familjen.

Medverka till att världen blir bättre

Caritas verkar för en värld där man lyssnar till de fattigas röst och för att det de säger leder till handling. En värld där människorna i de fattigaste och mest missgynnade samhällena har möjlighet att påverka system, beslut och resurser som har med dem att göra. I en sådan värld kan de sedan leva med regeringar, institutioner och globala strukturer som är rättvisa och ansvarsfulla.

Caritas i Sverige - en historik

Caritas Sverige är vårt lands katolska biståndsorganisation. Vi bildades den 23 februari 1946 då biskop Müller grundade ”Caritas Sueciæ”. Europa var då en världsdel i ruiner och Sverige, som hade varit förskonat från krigets härjningar, hade blivit en fristad för tiotusentals flyktingar. Bland annat hade Folke Bernadottes vita bussar rullat ner i Europa och katolska kyrkan i Sverige överhopades med förfrågningar från in- och utlandet om hjälp och stöd. Därför bildade biskop Müller "Caritas Sueciæ. Svensk katolsk hjälpverksamhet" som skickade ner hjälp till framför allt till Tyskland, men även till Frankrike, Ungern, Polen och Österrike.

År 1950 öppnade sedan Caritas Sverige en rådgivningsbyrå i Stockholm för de många flyktingar som sökte hjälp hos katolska kyrkan. Samtidigt styrdes dess internationella hjälpinsatser över till Östeuropa, där Stalins hårdnande religionspolitik skapat stora svårigheter för katolikerna bakom järnridån.

År 1987 kom så en omorganisation av Caritas Sverige som ledde till att vi blev en biståndsorganisation som stödde länder i Syd genom utvecklingsprojekt. I samma veva blev Caritas Sverige en fullvärdig medlem i det internationella Caritas-nätverket, Caritas Internationalis, och en del av dess regionala samarbetsorganisation Caritas Europa. I Caritas Internationalis ingår i dag 167 nationella Caritas-organisationer som finns på plats i över 200 länder och territorier.

Under åren som följde utvecklades Caritas Sverige vidare och antalet biståndsprojekt ökade, ända tills vi år 2007 tvingades att drastiskt skära ner verksamheten. Ändå fortsatte vårt arbete för att skydda alla människors värdighet och rättigheter, också migranters och flyktingars. Även arbetet mot trafficking fortsatte att vara en central del i våra ansträngningar att hjälpa alla dem som marginaliserats och som blivit offer.

Mot slutet av 2013 påbörjade Caritas Sverige, nu som ett stiftsorgan, den period av omorganisation och omstrukturering som fortfarande pågår. På biskop Anders Arborelius uttryckliga önskan läggs nu stor tonvikt på att stödja och uppmuntra församlingarna i Stockholms katolska stift att bygga upp eget ett karitativt arbete på lokal nivå. Det arbetet är ständigt pågående och det har fått ny aktualitet i och med den situation som skapats genom det stora antal flyktingar som från och med hösten 2015 nådde fram till Sverige.

Samtidigt fortsätter vi våra insatser för alla migranter och offer för trafficking. Likaså fortsätter vi med våra insamlingar som utan avdrag går vidare för att stödja Caritas-nätverkets humanitära insatser i en rad länder över hela världen, där vårt eget fokus för tillfället ligger på Mellanöstern och centrala Afrika.

Caritas Sverige har funnits i drygt 70 år. Vårt arbete fortsätter med särskilt fokus på dem som är fattiga och marginaliserade såväl i vårt land som i världen, liksom arbetet för våra systrar och bröder som på något sätt drabbas av konflikter eller naturkatastrofer.

För det latinska ordet caritas betyder kärlek. Kärlek till människan. Kärlek som handlar. Den tjänande kärleken.

Caritas i Europa

Caritas Europa är ett nätverk som samlar alla nationella Caritas på den europeiska kontinenten. Tillsammans gör den samlade energin hos de 49 medlemmarna i 46 europeiska länder (ett par har mer än en biskopskonferens och i något fall har olika språkgrupper var sitt nationellt Caritas) gör att Caritas Europa är en av de största aktörerna på det sociala området i Europa. Caritas Europa har ett stort och i många fall framgångsrikt påverkansarbete som pågår på det europeiska planet i EU:s institutioner och i Europarådet.

För att få veta mer om vad Caritas Europa är och gör, gå till: http://www.caritas.eu

Caritas i världen

Caritas Internationalis med säte i Vatikanen är den världsomspännande Caritas-familjen. Detta nätverk skapades år 1951 för att samordna medlemmarnas insatser och för att förbättra kommunikationen mellan dem och deras samarbete. Caritas Internationalis sju regioner i världen och i dag är 167 nationella Caritas-organisationer medlemmar i Caritas Internationalis och nätverket finns på plats i drygt 200 länder och territorier. Det gör den till en av de största biståndsorganisationerna i världen.

För att veta mer om hur denna Caritas-familj fungerar gå till dess hemsida: http://www.caritas.org