Våra insamlingar

Alla människor som drabbas av naturkatastrofer, väpnade konflikter, är tvungna att fly sina hem, inte har nog att äta eller lever i fattigdom har rätt att få stöd från oss som lever i en betydligt tryggare värld. Därför är insamlingar till biståndsprojekt utomlands är en viktig del av Caritas Sveriges arbete.

Fattigdomen i världen är en skamfläck för hela mänskligheten. Så länge någon enda människa inte kan äta sig mätt har ingen av oss andra rätt att behålla vårt överflöd för oss själva.

Som påve Franciskus uttrycker det: ”Våra behov, även om de är befogade, kommer aldrig att vara lika angelägna som de fattigas, för de saknar det nödvändigaste i livet." (Angelus 6 augusti 2014).

Våra viktigaste insamlingar under året är de två stiftsinsamlingarna vid advent och i fastan. De anordnas av Stockholms katolska stift, engagerar alla i stiftet och gör det möjligt för Caritas Sverige (som är en del av stiftet) att vidarebefordra betydande bidrag till de mest behövande i världen.

Dessa bidrag används sedan till insatser som görs av lokala Caritasnätverk, ofta tillsammans med större Caritasorganisationer som finns på plats.

Alla bidrag som kommer in till Biståndskontot Bg 900-4789 / via Swish till 900 4789 går vidare till dem som behöver hjälp, utan att vi gör några avdrag.

Genomförda insamlingar 2017-2024

Här redovisar vi resultat för insamlingar genomförda under åren 2017-2022. Vi riktar ett stort tack till alla våra givare. Era bidrag gör...

Så arbetar vi med våra insamlingar

Läs om hur Caritas Sverige arbetar med att samla in pengar till behövande och offer för naturkatastrofer

Pågående insamlingar

Här kan du läsa om Caritas Sveriges insamlingar till Caritas biståndsprojekt runt om i världen.