Våra insamlingar

Insamlingar till olika biståndsprojekt utomlands är en mycket viktig del av det arbete som Caritas Sverige gör. Alla människor som har blivit drabbade av naturkatastrofer, blivit offer för väpnade konflikter, varit tvungna att fly sina hem, inte har nog att äta eller lever i fattigdom har rätt att få humanitärt stöd från oss som lever i en värld som är betydligt tryggare.

Fattigdomen i världen är en skamfläck för hela mänskligheten. Så länge någon enda människa inte har nog för att äta sig mätt, har ingen av oss andra rätt att behålla vårt överflöd för oss själva. Eller som påve Franciskus uttrycker det: ”Våra behov, även om de är befogade, kommer aldrig att vara lika angelägna som de fattigas, för de saknar det nödvändigaste i livet (Angelus 6 augusti 2014).

Våra två viktigaste insamlingar under året är det två stiftsinsamlingarna vid advent och i fastan.

De bidrag som Caritas Sverige skickar till olika biståndsprojekt ute i världen går i princip uteslutande för att stödja de insatser som ett lokalt Caritas, ofta tillsammans med en annan stor Caritas-organisation, redan är igång med.

Dessutom, alla bidrag som kommer in till Biståndskontot Bg 900-4789 går vidare till dem som behöver hjälp, utan att vi gör några avdrag.

Genomförda insamlingar 2017-2022

Här redovisar vi resultat för insamlingar genomförda under åren 2017-2022. Vi riktar ett stort tack till alla våra givare. Era bidrag gör...

Så arbetar vi med våra insamlingar

Läs om hur Caritas Sverige arbetar med att samla in pengar till behövande och offer för naturkatastrofer

Pågående insamlingar

Här kan du läsa om Caritas Sveriges insamlingar till Caritas biståndsprojekt runt om i världen.