Caritas arbete med utsatta i Sverige

Tiotusentals människor i Sverige lever i svår utsatthet och saknar skyddsnät och möjlighet till hjälp från våra officiella system. Många av dem är kvinnor och barn som riskerar att gå hungriga.

Caritas erbjuder olika slags hjälp utifrån varje persons och familjs individuella behov. Vi gör det inom ramen för flera pågående projekt som du kan läsa om under Engagemang i Sverige.

Pengar som sätts in på Caritas Sveriges biståndskonto 900-4789 eller swishas till 900 4789 (märk inbetalningen ”Caritas arbete med utsatta i Sverige”) går oavkortat till de mest utsatta.

Tack för din gåva!