2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Stöd till utsatta kvinnor

Tusentals kvinnor i Sverige lever i svår nöd. Caritas Sverige erbjuder hjälp och stöd till kvinnor i fysisk, ekonomisk och psykosocial utsatthet.

Kvinnors olycka kan ha lika många ansikten som det finns kvinnor och flickor. Det kan handla om fattigdom, marginalisering till följd av arbetslöshet eller att man är på flykt undan våld i hemmet; det kan handla om olika slags psykosocial utsatthet eller om att man har lockats till Sverige med löften om en bättre framtid - men saker inte har gått som man hoppats.

Stötta vårt arbete genom en gåva till Caritas arbete med utsatta i Sverige

SWISH 900 4784   BG 900-4789  eller Ge en gåva-knappen 

Många kvinnor i Sverige faller offer för människohandel. Caritas Sverige möter ofta kvinnor som utnyttjats för slavarbete eller tvingats att sälja sex. De kommer till oss för att söka skydd, få råd och tillflykt undan samvetslösa kopplare. Varje kvinna har sin egen historia, men alla har det gemensamt att de som utnyttjat dem har dragit fördel av deras fattigdom, beroendeställning och godtrogenhet.

Bland dem som söker sig till oss finns kvinnor som kommit till Sverige efter löften om arbete eller studieplats; andra har sålts av sina familjer. Det händer att de blir gravida och står sedan helt ensamma, utan vänner eller familj. De här kvinnorna – och deras barn – lever under mycket svåra förhållanden och kan endast klara sin vardag med hjälp av gåvor.

Vårt mål är att bistå kvinnorna med psykosocialt stöd och praktisk hjälp som mat, mediciner och rådgivning. Men också med hållbara, långsiktiga lösningar på den svåra situation de befinner sig i. Vi ger stöd till rehabilitering och försöker ordna så att de antingen kan få tillstånd att stanna i Sverige eller återvända till hemlandet under trygga omständigheter.

Att hjälpa till med återvändande är möjligt tack vare att Caritasnätverket finns i över 200 länder och områden runt om i välden. Det betyder att kvinnan i fråga har någonstans att gå efter att hon återvänt till hemlandet.

På Mötesplats Caritas i centrala Stockholm erbjuder vi dessutom en trygg miljö där personer som lever i olika slags utsatthet kan uppleva en stunds värme och gemenskap. Vi tar emot många utsatta kvinnor som hos Caritas Sverige får tillgång till bland annat läkarrådgivning, psykologiskt och psykosocialt stöd och samhörighet.

Vi är tacksamma för alla gåvor som kan hjälpa oss att bedriva vårt arbete.

Ge en gåva via:

Bankgiro 900-4789

Swish 900 4789

Märk din gåva Utsatta i Sverige

Varmt tack!