2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Intresseanmälan volontär

Vill du bli volontär inom Caritasnätverket? Anmäl ditt intresse hos oss!

Det finns alla möjligheter att i Caritas hjälpa den medmänniska som är sårbar och utsatt, en uppgift för var och en utifrån sina förutsättningar. Vi finns i församlingar och missioner, på Mötesplats Caritas vid Medborgarplatsen och i ungdomsgrupper. 

Det finns volontärer som hjälper till med ett särskilt projekt, de som kommer regelbundet, de som bidrar med sin yrkeskompetens, de som samlar in kläder och mat, och många fler.

Du behöver inga särskilda förkunskaper utan får all den handledning du eventuellt kan behöva. 

Vi kan hjälpa dig att hitta rätt sammanhang utifrån dina möjligheter och intressen. 

Kontakt:
Greger Hatt
Volontärsamordnare
greger.hatt@caritas.se
070 - 335 35 04

Varmt välkommen i Caritas Sverige!

Klädutdelning på Mötesplats Caritas i Stockholm.

Klädutdelning på Mötesplats Caritas i Stockholm.

Klippning hos Caritas i Jönköping.

Klippning hos Caritas i Jönköping.