2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Tre nya Mötesplatser!

Nu finns Mötesplats Caritas i Malmö, Jönköping och Botkyrka.

Caritas ungdom Malmö har startat en Mötesplats Caritas vid Vår Frälsares församling.

Caritas ungdom Malmö har startat en Mötesplats Caritas vid Vår Frälsares församling.

Malmö

I Vår Frälsares församling i Malmö har Caritas Ungdom startat en Mötesplats där volontärer från församlingen erbjuder gemenskap, delaktighet och stöd. Mötesplatsen har öppet första helgfria måndagen i månaden efter 11.30-mässan och fram till kl. 15.00

Adress: Erik Dahlbergsgatan 28, Malmö

Kontakt: caritasungdom.malmo@hotmail.com

Caritas ungdom fortsätter även med kyrkkaffe, att besöka äldre och dela ut matkassar till behövande.

Mer information om Caritas Ungdom i Malmö finns HÄR

Caritas i Jönköping har utökat sin verksamhet med en Mötesplats där man erbjuder stöd till hjälpbehövande och utsatta.

Caritas i Jönköping har utökat sin verksamhet med en Mötesplats där man erbjuder stöd till hjälpbehövande och utsatta.

Jönköping

I Jönköping har Caritas i S:t Franciskus församling startat en Mötesplats Caritas som håller öppet  i samband med kyrkkaffet efter söndagsmässan kl. 11.00. Volontärer från församlingen välkomnar hjälpsökande och utsatta och erbjuder vänskap, gemenskap och stöd.

Adress: Klostergatan 70B, Jönköping

Kontakt: caritasjonkoping@hotmail.com

I Botkyrka bjuder volontärer på fika, samlar in kläder till behövande och hjälper till med samhällsorientering.

I Botkyrka bjuder volontärer på fika, samlar in kläder till behövande och hjälper till med samhällsorientering.

Botkyrka (Storstockholm)

Den nystartade Caritasgruppen i S:t Botvids församling i Botkyrka anordnar kyrkkaffe och samlar in kläder till behövande. I samband med kyrkkaffet erbjuder man hjälp med tex. myndighetskontakter, att fylla i blanketter mm. Längre fram planeras en växtmarknad till förmån för hjälp till behövande.

Adress: Postängsvägen 11, Norsborg

Kontakt: kasiaochjanne@gmail.com