2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Enorm givarvilja till Jemen!

Söndagen den 11 april avslutades Caritas Sveriges och Stockholms katolska stifts Fasteinsamling till stöd för Caritas Polens arbete i det svårt krigs- och svältdrabbade Jemen.

Fram till insamlingens sista dag den 11 april har vi kunnat bokföra över 1,9 miljoner kronor i gåvor. Och gåvorna fortsätter att strömma in! Tack till alla givare för ert engagemang!

De insamlade medlen kommer att användas till inköp av läkemedel, medicinsk utrustning, skyddsutrustning, laboratoriematerial och löner till kvalificerad personal på den av gåvor finansierade vårdcentralen i byn Imran utanför Aden.

-Våra givare har visat en enorm generositet och kärlek till nästan mitt i den svåra pandemitiden. Det är helt fantastiskt och vi är oerhört tacksamma, säger George Joseph, generalsekreterare för Caritas Sverige.

Vi tackar alla våra gåvogivare.

Tack för ert varma hjärta och generositet!

Caritas Sverige fortsätter nu insamlingen till Jemen för att även framgent stötta Caritas Polens arbete i det krigshärjade landet.

 

Vill du fortsätta stötta Caritas arbete i Jemen?

Klicka på gåvoknappen här på hemsidan eller använd följande inbetalningsmöjligheter:

Bankgiro 900-4789

Swish 900 4789

Märk din gåva "Jemen"

Tack för att du hjälper till!