Fasteinsamlingen 2021 till krigets offer i Jemen

Den värsta humanitära katastrofen i världen  pågår just nu i Jemen. 24 miljoner av Jemens 30 miljoner invånare är i behov av humanitär hjälp och en tredjedel av befolkningen lider av akut svält. Återkommande koleraepidemier, och nu även Covid-19 drabbar den utsatta befolkninge extra hårt. Detta samtidigt som endast få har tillgång till läkare och barnmorska. Bristen på mediciner och medicinsk utrustning är skriande.

Hjälp oss att hjälpa den lidande befolkningen i Jemen genom att skänka en gåva till Caritas Sveriges fasteinsamling.

Nu startar Fasteinsamlingen 2021

Nu startar Caritas Sveriges fasteinsamling till förmån för de svårt krigs- och svältdrabbade människorna i Jemen. De insamlade medlen ska...

12 miljoner barn i Jemen behöver humanitär hjälp

Det konfliktdrabbade Jemen är ett inferno för barnen. Under 2021 förväntas nästan 2,3 miljoner barn under fem år att drabbas av akut unde...