2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

12 miljoner barn i Jemen behöver humanitär hjälp

Foto: Polska Agencja Humanitarna PAH

Foto: Polska Agencja Humanitarna PAH

Över 24 miljoner människor, cirka 80 procent av Jemens befolkning, behöver humanitärt bistånd.

12 miljoner av dem är barn.

Sedan konflikten eskalerade i mars 2015 har Jemen blivit ett inferno för barnen. Nu, med den pågående covidpandemin står befolkningen inför ytterligare ett nödläge. Rent vatten saknas och de sanitära förhållandena är katastrofala. Endast hälften av alla vårdinrättningar fungerar, och många av dem som ändå är i drift saknar basutrustning som munskydd och handskar, för att inte tala om syrgas och annat nödvändigt för att behandla Covid-19-patienter.

FN rapporterar att barn fortsätter att dödas och lemlästas i konflikten. Bristen på mat drabbar barnen mycket hårt. Under 2021 förväntas nästan 2,3 miljoner barn under fem år att drabbas av akut undernäring. Av dem kommer 400 000 sannolikt att drabbas av svår akut undernäring, vilket betyder att de kan dö om de inte får akut behandling.

Foto: Caritas Poland

Foto: Caritas Poland

Allt detta samtidigt som tillgången till utbildning och hälso- och sjukvård har försämrats ytterligare. Det gör barnen än mer utsatta - och gör att de berövas sin framtid.

Hjälp oss att hjälpa Jemens barn!

Använd gärna gåvoknappen här på vår hemsida eller betala in genom:

Bankgiro 900-4789

Swish 900 4789

Märk din gåva Fasta 2021

Tack för din gåva!