Covid-19 i Jemen ett svårt problem

Den Caritasstödda vårdcentralen i Imran är det lokala navet i arbetet med att begränsa spridningen av Covid-19. Kliniken har fått leveranser av skyddsutrustning och hjälparbetare skickas ut för att informera befolkningen om hur man skyddar sig mot smitta. 

COVID-19-viruset utgör ett särskilt hot mot regioner som Jemen, som har varit inblandade i väpnade konflikter i flera år, där hälso- och sjukvården är bristfällig och där invånarna saknar grundläggande hygienkunskaper.

WHO uppskattar att mellan 55 och 86 procent av Jemens befolkning kommer att smittas med coronaviruset, vilket kommer att leda till att cirka 60 000 människor dör.

Enligt FN saknar så många som 19,7 miljoner jemeniter tillgång till läkare. Detta i ett land med en befolkning på 30 miljoner. Sjukhus som inte har förstörts i den väpnade konflikt som pågår i landet saknar tillräckliga möjligheter för att bekämpa ytterligare en virussjukdom, den här gången Covid-19. 

En hjälparbetare visar barnen hur man ska tvätta händerna. Foto: Caritas Poland/PAH

En hjälparbetare visar barnen hur man ska tvätta händerna. Foto: Caritas Poland/PAH

Utbildning i grundläggande hygien och smittskydd. Foto: Caritas Poland/PAH

Utbildning i grundläggande hygien och smittskydd. Foto: Caritas Poland/PAH

Landet drabbas sedan tidigare av återkommande epidemier, som kolera och difteri.

Men invånarna i byd Imran får lite bättre chanser att klara sig undan den fruktade smittan. Caritas Polen, som tack vare generösa gåvor från hjälper till att driva kliniken i Imran, har försett den med munskydd, handskar och desinficeringsmedel. Lokalbefolkningen informeras om metoder för att minska risken för coronavirusinfektion.

Hjälp oss att stötta Caritas Polens viktiga arbete i det krisdrabbade Jemen genom att skänka en gåva!

Swish 900 4789

Bankgiro 900-4789

Eller klicka på gåvoknappen på caritas.se

Tack för din insats!

Tillbaka till artiklar Ge en gåva