2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Hjälpen till Jemen fortsätter

Fasteinsamlingen till Jemen är nu avslutad – men Caritas Sverige fortsätter att samla in pengar för att hjälpa människorna i det drabbade landet.

Den 11 april 2021 var sista dagen för Caritas Sveriges och Stockholms katolska stifts Fasteinsamling till Jemen. Men vår insamling till Jemen fortsätter.

Caritas Sverige ska även framöver bidra till den hjälp som ges människorna i landet genom vårt systernätverk, Caritas Polen. Caritas Polen är det enda Caritasnätverket som har fått tillstånd att verka i landet.

Caritas hjälper till att driva vårdcentralen i Imran. Foto: Caritas Poland

Caritas hjälper till att driva vårdcentralen i Imran. Foto: Caritas Poland

Kvinnomottagningen. Foto: Caritas Poland

Kvinnomottagningen. Foto: Caritas Poland

Sedan 2019 har man tillsammans med den polska hjälporganisationen PAH (Polska Akcja Humanitarna) hjälp till att driva vårdcentralen i byn Imran, i närheten av hamnstaden Aden.

2020 fick vårdcentralen en kvinnoavdelning. Där erbjuder man specialiserad och säker mödravård, något som är mycket sällsynt i det krigshärjade landet. 

Förra året tog man emot cirka 10 000 patienter på kliniken. Förlossningsavdelningen tillhandahöll över 800 medicinska konsultationer.

Kliniken i Imran förstördes delvis under striderna 2015. Stödet från Caritas och PAH:s gåvogivare har gjort det möjligt att återställa dess funktioner. Kliniken har byggts ut och utrustats med vatten och avlopp samt medicinsk utrustning.

Kliniken har utrustats med laboratoriematerial. Foto: Caritas Poland

Kliniken har utrustats med laboratoriematerial. Foto: Caritas Poland

Caritas hjälper med vattenförsörjningen. Foto: Caritas Poland

Caritas hjälper med vattenförsörjningen. Foto: Caritas Poland

Tack vare gåvor kan man löpande hjälpa kliniken med inköp av läkemedel, skyddsutrustning och laboratoriematerial. Caritas Poland och PAH har också ordnat en fungerande vatteförsörjning, med bland annat två nya vattentankar. Gåvomedlen går också till att betala ut löner till kvalificerad personal.

 

 

Fakta om krisen i Jemen

Jemen är drabbat av den värsta humanitära krisen i världen, orsakad av ett nu sex år långt inbördeskrig. Kriget har gjort 20,7 miljoner människor beroende av hjälp utifrån.

Varannan jemenit vet inte när han eller hon ska äta sin nästa måltid.

Över tio miljoner barn saknar tillgång till rent vatten och sanitet.

Andelen barn som lider av akut undernäring är den högsta i världen.

Dödligheten i Covid-19 är den högsta i världen (30 procent, vilket kan jämföras med utvecklade länder där dödligheten i Covid-19 är runt 3 procent).

2020 drabbades Jemen av gräshoppor som förstörde skördarna och översvämningar som orsakade epidemier av kolera och malaria.

 

Vill du läsa mer om vilken nytta dina pengar kan göra? Klicka här.

Vill du skänka en gåva? Klicka på den orangea gåvoknappen eller betala via 

Swish 900 4789 / Bankgiro 900-4789

Märk din gåva "Jemen"

 

Tack för din insats!