2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Fasteinsamlingen 2021 - Jemen

Foto: Polska Akcja Humanitarna PAH

Foto: Polska Akcja Humanitarna PAH

Caritas Sveriges Fasteinsamling pågår. De insamlade medlen ska gå till Caritas Polens arbete i det svårt krigs- och svältdrabbade Jemen.

I Jemen pågår den just nu värsta humanitära katastrofen i världen. Enligt FN dör ett barn var tionde minut och en tredjedel av landets befolkning lider av akut svält. Den humanitära katastrofen orsakas av ett sedan fem år pågående inbördeskrig. 24 miljoner av Jemens 30 miljoner invånare är i behov av omfattande hjälp. Merparten av befolkningen saknar tillgång till läkare och barnmorska, det råder akut brist på mediciner och medicinsk utrustning. Bristen på rent vatten förvärrar de sedan tre år återkommande kolerautbrotten och den pågående Covid-19 pandemin.

Flera internationella hjälporganisationer finns på plats, men att komma fram till de mest behövande är svårt. Caritas Polen är det enda Caritasnätverket som tillåtits komma in och verka i landet. Under 2019 hjälpte Caritas att bygga upp den i kriget förstörda hälsocentralen i byn Imran i närheten av hamnstaden Aden.

Caritas Polen fokuserar merparten av sina insatser på den lokala sjuk- och hälsovården. De insamlade medlen går till inköp av mediciner, medicinsk utrustning och löner till kvalificerad sjukvårdspersonal.

Genom att anordna fasteinsamlingen 2021 till förmån för Jemen vill Caritas Sverige svara på Caritas Polens rop på hjälp till Jemens befolkning.

Insamlingen pågår till och med söndagen den 11 april 2021.

Tack för att du hjälper med din gåva!

Bankgiro 900-4789

Swish 900 4789

Märk din gåva Fasta 2021

 

Årets fasteinsamling till Jemen pågår från och med nu och till och med första söndagen efter påsk 11 april 2021. Om coronaläget medger kommer stiftskollekten i kyrkorna på Palmsöndagen, som det är brukligt, att tas upp till förmån för Fasteinsamlingen.

Men det säkraste sättet att bidra är att skänka en gåva till Caritas Sveriges biståndskonto Bg 900-4789 eller swisha din gåva till 900 4789. 

Märk inbetalningen med ”Fasta 2021”.

Du kan också ge en gåva direkt här på hemsidan genom att klicka på ”Ge en gåva” och scrolla fram ”Fasteinsamlingen 2021”.