2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

3,6 miljoner människor i Jemen är på flykt från sina hem

Miljoner människor har tvingats på flykt till följd av konflikten i Jemen. Foto: Caritas Poland

Miljoner människor har tvingats på flykt till följd av konflikten i Jemen. Foto: Caritas Poland

En familj internflyktingar får hjälp av Caritas Polen på plats i Jemen. Striderna som pågått sedan slutet av 2014 har drabbat civilbefolkningen urskillningslöst.

Mest utsatta är barnen, mammorna och de äldre. Byar, skolor, bostadsområden, sjukhus och marknadsplatser har jämnats med marken. Ekonomin är körd i botten och sjukvårdssystemet är nära kollaps. Enligt FN saknar tvåtredjedelar av befolkningen, nästan 20 miljoner människor, tillgång till läkare.

Någon ände på konflikten verkar inte vara i sikte. Människorna fortsätter att drabbas varje dag. Många har fördrivits från sina hem och lever, som familjen på bilden, som internflyktingar, utan tillgång till de flesta basala förnödenheter. Det uppskattas att mer än 3,6 miljoner människor har tvingats fly från sina hem i Jemen sedan den senaste konflikten startade 2015.

Caritas Sveriges och Stockholms katolska stifts Fasteinsamling har till syfte att hjälpa den svårt lidande befolkningen i Jemen. Detta genom att med de insamlade medlen stötta Caritas Polens arbete i landet.  

Caritas Polen har som enda Caritasnätverk fått tillstånd att komma in och verka i landet. Hjälpen inriktas på att köpa mediciner, medicinsk utrustning, laboratoriematerial och bidra till löner till kvalificerad sjukvårdspersonal på hälsocentralen i byn Imran utanför Aden.

Tillgången på rent vatten är mycket knapp i det ödelagda landet. Foto: Caritas Poland

Tillgången på rent vatten är mycket knapp i det ödelagda landet. Foto: Caritas Poland

Caritas Polen har hjälpt till att återuppbygga den i striderna förstörda hälsocentralen och stöttar den med inköp av medicinsk utrustning, läkemedel och rent vatten.

Hjälp oss att hjälpa Caritas Polen i deras viktiga hjälparbete!

Använd gärna gåvoknappen här på vår hemsida eller betala in genom:

Bankgiro 900-4789

Swish 900 4789

Märk din gåva Fasta 2021

 

Tusen tack för ditt stöd!