2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Lathund till församlingar och volontärer

För ett medmänskligt välkomnande av flyktingarna från Ukraina.

Marie Eidem, Caritas Mötesplats och f Andrii Melnychuk, Ukrainska katolska misionen vill att säkerställa ett varmt och medmänskligt välkomnande av flyktingar från kriget i Ukraina. Foto: Anna B Sandberg

Marie Eidem, Caritas Mötesplats och f Andrii Melnychuk, Ukrainska katolska misionen vill att säkerställa ett varmt och medmänskligt välkomnande av flyktingar från kriget i Ukraina. Foto: Anna B Sandberg

Många vill erbjuda sin hjälp med att möta våra medmänniskor som flyr från kriget i Ukraina. Caritas Sverige har sammanställt en lista med idéer och förslag på vilka insatser man kan göra som församling eller enskild individ.

1 SAMLA NAMN och kontakta de som kan tänkas vilja hjälpa till. Är man ensam kan det snabbt kännas övermäktigt. Är man flera kan man uträtta storverk. De flesta som kommer i dagens läge är kvinnor barn. Hitta gärna frivilliga som är både unga och gamla.

2 Försök att få en överblick av vad som sker på församlingens område genom att KONTAKTA kommunen (flyktingsamordnare el dyl), länsstyrelse (kontaktperson för civilsamhället), andra kyrkor och frivilligorganisationer.

3 Gör en PLAN var ni vill börja. Vilka resurser finns det i gruppen? Vilka kontakter har ni? Kontakta oss på Caritas om ni vill för att stämma av eller ha hjälp med något.

4 Skapa en MÖTESPLATS, en tid och en plats när det är tydligt att personer på flykt är välkomna att söka kontakt. Det kan vara ett tillfälle att samtala och umgås, en fika, en måltid eller annan enkel gemenskap. Låt mötet med de som kommer avgöra vad ni gör sen.

5 Det kommer som sagt många ensamma kvinnor, ungdomar och barn. Inbjud gärna till aktiviteter särskilt riktade till dem, till exempel en MAMMAGRUPP där församlingsmedlemmar och mammor med barn på flykt kan träffas, eller någon IDROTTSAKTIVITET.

6 Församlingsmedlemmarna kan ställa upp som VÄRDFAMILJER. Att ha en familj som man håller kontakt med, kanske umgås med och bjuder hem, fikar, tar en promenad eller går på en konsert tillsammans med, kan vara ovärderligt för den som kommer till ett nytt land. Och blir vistelsen längre så är kontakter avgörande för att hitta praktikplats eller arbete.

7 Många inom vår kyrka har egen erfarenhet av att komma in i det svenska samhället. Att erbjuda sig att vara FLYKTINGGUIDE som bistår i myndighetskontakter, svarar på alla frågor om ”hur man beter sig,” och ”varför svenskar gör så här,” är en stor trygghet när man kommer som ny.

8 Kontakta Migrationsverkets mottagningscentra och boende om det finns i närheten. Fråga om man får besöka de boende, undersök vilka aktiviteter som finns och föreslånya vid b ehov. Bjud in till en gemensam UTFLYKT, gärna tillsammans med andra kyrkor och frivilligorganisationer. På en enkel vandring hinner man prata mycket.

9 Samla hela och rena kläder, lakan, handdukar, fräscha leksaker någonstans för att kunna UNDERLÄTTA VARDAGEN för en nyanländ. Eftersom det kommer många barn kan också saker som cyklar, ritmaterial, musikinstrument och idrottsutrustning komma till stor glädje.

10 Organisera gärna ett KONVERSATIONS- OCH SPRÅKCAFé, där nyanlända kan lära sig och utveckla sin svenska. De som nu flyr från Ukraina har inte tillgång till offentlig språkundervisning.

Detta är bara några förslag att börja med. Berätta gärna och återkoppla till oss på CARITAS så vi i vår tur kan sprida goda idéer och exempel via sociala medier och hemsidor. Det är också ett vittnesbörd och evangelisation att vi kan visa hur katoliker i Sverige ställer upp för sina medmänniskor i praktiken.

Se även Caritas Sveriges råd till församlingar i följande lathundar:

Karitativa gåvor - hur?

En mötesplats - hur börjar man? 

 

TÄNK PÅ

Att försöka göra det som en katolsk församling som en del av det civila samhället är bäst på!

Migrationsverket har sin roll, och sitt ansvar att erbjuda bostäder. Men en myndighet kan aldrig erbjuda mänskliga relationer, möten, varma blickar och lyssnande på samma sätt.

GLÖM INTE BARNENS TRYGGHET

Stockholms katolska stifts barnskyddsombud har sammanställt information om vad som är viktigt att tänka på. Informationen finns att ladda ner här.

 

Vid frågor kontakta Caritas Sveriges volontärsamordnare