2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Volontärsamordning på Caritas Sverige

För att kunna göra ett så bra jobb som möjligt med och för flyktingarna från Ukrainakriget har Caritas Sverige förstärkt organisationen med en volontärsamordnare. 

Greger Hatt, volontärsamordnare.

Greger Hatt, volontärsamordnare.

Volontärsamordnaren är spindeln i nätet i kontakterna med församlingar, missioner, myndigheter, organisationer och enskilda. Han samordnar volontärinsatser och förmedlar hjälp mellan dem som behöver och dem som erbjuder hjälp.

Vår nye volontärsamordnare heter Greger Hatt och har gedigen erfarenhet av såväl myndighetssverige som civilsamhället. Han har också varit volontär på Mötesplats Caritas.

Mötesplatsen är Gregers fysiska arbetsplats.

 

Han nås på tel. nr. 070-335 35 04  och via mejl på greger.hatt@caritas.se