Caritas i den lokala församlingen

De katolska församlingarna och deras medlemmar är nyckeln till Caritas arbete i Sverige. Caritas Sverige stödjer och uppmuntrar församlingarnas lokala engagemang genom utbildning, material och samordning av vissa insatser.

Mötesplats Caritas i Uppsala

På Mötesplatsen i S:t Lars församling finns det i dag ett kärngäng av 12-15 volontärer.

Så startar du en Mötesplats Caritas

Vill du starta en Mötesplats Caritas i din församling? Caritas Sverige ger dig råd och tips i skriften En mötesplats – Hur börjar man.

Handledning för församlingar

Många vill hjälpa sin nästa i nöd. Men hur gör man? Nu har Caritas Sverige tagit fram en handledning för församlingar.