2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Så startar du en Mötesplats Caritas

Marcia och Carmen brer mackor på Mötesplats Caritas i Stockholm.

Marcia och Carmen brer mackor på Mötesplats Caritas i Stockholm.

 

Vill du starta en Mötesplats Caritas i din församling? För den som vill starta upp en mötesplats för flyktingar har Caritas Sverige samlat råd och tips i skriften En mötesplats – hur börjar man.

Den finns för nedladdning HÄR.

 

En mötesplats - hur börjar man?

Några förslag till församlingar utifrån erfarenheter från Mötesplats Caritas i Stockholm

 

1. Börja enkelt och låt det växa organiskt

Bestäm en tid och en plats. Sätt upp en lapp på anslagstavlan och be prästen berätta det i kungörelserna. Svårare behöver det inte vara att komma igång. Om ambitionsnivån från början är sådan att minst 3-4 personer kan leva upp till den ökar chansen att inte allt ansvar hamnar på en person. Redan att sätta upp en lapp att ”den som önskar gemenskap, någon som lyssnar och kanske behöver kyrkans hjälp ekonomiskt är välkommen 16 – 18 andra onsdagen i månaden,” är ett viktigt steg om det idag inte finns något liknande i församlingen, missionen eller kommuniteten.

2. Fika och samtal räcker långt

Alla vill vi bli sedda, lyssnade på och vara del av mänsklig värme och gemenskap. Det finns en frestelse att vilja ”lösa” alla de problem som ens utsatta medmänniskor berättar om. Då är det lätt att känna vanmakt och frustration över sin egen otillräcklighet inför världens nöd. Det allra viktigaste kan alla ge sin nästa: vår tid, vår uppmärksamhet och vårt engagemang. Och utifrån det mötet kan man be om vägledning om vad som är nästa steg.

Fika och samtal räcker långt.

Fika och samtal räcker långt.

3. Se också den tysta nöden mitt ibland oss

Tiggaren utanför mataffären, den frusne från Ukraina utan vinterkläder och flyktingen i Migrationsverkets förvar är i tydliga och uppenbara nödsituationer. Jesus uppmanade oss att engagera oss i dessa, ja han identifierade det som ett avgörande sätt att möta honom själv. Men det är också viktigt att aktivt inbjuda den som kan lida i det tysta, som skäms för sin situation och drar sig för att söka hjälp. Utsatta medmänniskor finns mitt i församlingen, mitt i kyrkkaffet.

4. Ett verkligt möte förändrar de som möts

Någon som är utblottad behöver inte vara tacksam, utan kan också ibland vara otrevlig. Ett genuint sammanträffande med en utsatt medmänniska kan störa oss i vårt innersta. Skulle jag själv kunna hamna i samma situation? Kan jag också mista allt och bli beroende av andras välvilja? Det är frestande att recensera den fattige, eller tro sig ha enkla lösningar. Varför lär de sig inte bara svenska? Något litet jobb måste väl finnas? Men ju närmare en medmänniska vi kommer, desto mer förstår vi hur komplex en livssituation kan vara. Men mötas som Guds barn kan vi alltid göra, och låta det ske med den heliga Andes vägledning.

En kort gemensam bön ger kraft och skänker nåd.

En kort gemensam bön ger kraft och skänker nåd.

5. Be tillsammans

För den som arbetar bland utsatta medmänniskor är det snabbt tydligt varför Jesus sände ut lärjungarna två och två istället för ensamma. Och varför han lovade sin närvaro när vi ber ”två eller tre tillsammans.” Man behöver hjälpas åt att förstå, göra avvägningar, och att be för besökare och volontärer. 

Även en kort gemensam bön innan arbetet börjar kan göra hela skillnaden på stämningen och bemötandet som följer. Och de gånger känns särskilt benådade som man kan ta med sig alla intryck och impulser till nästa gång vi firar eukaristin.

 

Olika saker att erbjuda

Språkcafé

Att erbjuda ett språkcafé är en tydlig signal att migranter och nyanlända är särskilt välkomna. Och det behövs för de som haft svårt att få fotfäste i det svenska samhället. En del av de som kommer till Mötesplats Caritas har levt decennier i Sverige utan att kunna prata ens lite vardagssvenska. Man har hållit sig i sin egen språkgrupp och är därmed sårbar, inte minst på arbetsmarknaden och i kontakt med myndigheter. Säkerligen finns det också församlingsmedlemmar som också skulle ha glädje av ett språkcafé!

Ekonomiskt stöd

Till alla församlingar kommer det med jämna mellanrum människor som ber om ekonomiskt stöd. Gud leder en människa till kyrkan på olika sätt. Att ha en särskild tid i veckan eller månaden att hänvisa till gör att de som kommer kan få bättre hjälp om det då finns några volontärer och ett genomtänkt bemötande. Läs gärna mer i Caritas lathund för karitativa gåvor.

Klädinsamling

När vi efterlyser donationer av kläder till Mötesplats Caritas kommer det ofta generöst mycket. Även besökare som fått kläder kommer tillbaka när deras barn vuxit ur en viss storlek. En erfarenhet är att det är viktigt att påpeka för de som vill donera att kläderna behöver vara hela och rena. Det är trevligt att lägga och hänga fram dem på ett tilltalande sätt, och att föreslå något plagg till en besökare som inte ser ut att ta för sig själv. 

Monica och Elisa delar ur kläder.

Monica och Elisa delar ur kläder.

Volontärerna Monica och Elisa på Mötesplats Caritas har utvecklat detta till en skön konst.

Sopplunch

Att få ett mål mat kan betyda väldigt mycket för den som lever under existensminimum och kanske samtidigt skickar pengar till föräldrar i hemlandet. Det är också ett sätt att dela en måltid med andra.

Träffa läkare/psykiater/psykolog/sjuksköterska

Vi är lyckligt lottade på Mötesplats Caritas att ha både en allmänläkare och en psykiater som kan komma några timmar i veckan och träffa besökarna. Dels har alla inte rätt till gratis vård, dels kan våra volontärläkare hjälpa till att hitta i det svenska sjukvårdssystemet. Det kan finnas i alla våra församlingar någon som kan ställa upp några timmar i månaden för gratis rådgivning.

Fader Andrii är ukrainsktalande präst. Här tillsammans med Mötesplatsens koordinator Marie.

Fader Andrii är ukrainsktalande präst. Här tillsammans med Mötesplatsens koordinator Marie.

Träffa präst/diakon/församlingssyster

Inte alla känner till den generösa möjligheten som finns att boka en egen tid för samtal med till exempel en präst. Vi märker på Mötesplats Caritas i Stockholm att det är mycket uppskattat när någon med krage eller ordensdräkt medverkar i verksamheten. Människor som inte varit i kyrkan på länge, kanske aldrig, vill prata om tro. Eller säga sin uppriktiga mening, för den delen.

Våga börja!

I Sverige börjar allting med en fika! Man sätter på kaffe och tevatten, lägger på en duk och ställer fram en blomma, och vips så finns en potentiell gemenskap.

Vilken eller vilka av dessa erbjudanden ni sedan väljer får gärna avgöras av vad ni som startar en mötesplats helst vill göra. Behoven är stora och mångskiftande, så allt kommer att komma till glädje och nytta. Oavsett inriktning så är det bra att låta det ta lite tid så att många hinner upptäcka det. Den egentligen enda ”annonseringen” som görs för Mötesplats Caritas i Stockholm är genom att besökare berättar för andra de känner.

Glöm inte att ni kan sätta Caritas Sverige i arbete! Mötesplats Caritas i Stockholm har till exempel en koordinator som heter Marie Eidem och som gärna delar med sig av sina erfarenheter och lärdomar. Du hittar hennes kontaktuppgifer liksom andra anställdas och kontinuerliga uppdateringar på www.caritas.se. Om du följer Caritas Sverige på Facebook eller Instagram kommer också nyheter och bilder från de olika församlingarna, missionerna och kommuniteternas arbete.

Välkommen och varmt lycka till!