Caritas arbete med migranter, flyktingar och offer för människohandel

I arbetet med migranter och offer för människohandel har vi två huvudinriktningar som vi arbetar på parallellt: praktisk hjälp och stöd till dem som flyr eller söker en ny framtid, och långsiktigt påverkansarbete både nationellt och internationellt. En del av Caritas Sveriges påverkansarbete görs i dag i samarbete med Caritas Internationalis, Caritas Europa, andra kyrkor och trossamfund och internationella intresseorganisationer. 

Arbetet med migranter och offer för människohandel

Tiotals miljoner människor är på flykt undan konflikt, våld och misär. En del tar sig till Europa och Sverige. Caritas-nätverket finns me...

Utsatta kvinnor och deras barn

Caritas Sveriges arbete med utsatta kvinnor och deras barn kan handla om om stöd till boende, mat, mediciner och rådgivning. Men också me...