2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Utsatta kvinnor och deras barn

 

Tusentals kvinnor i Sverige lever i svår utsatthet. Det kan handla om ekonomisk utsatthet, fysiskt eller psykiskt våld eller psykosocial utsatthet till följd av marginalisering och utanförskap.

De allra värst utsatta kvinnorna är de som faller offer för människohandel.

Caritas Sverige möter många kvinnor som utnyttjats för slavarbete och tvingats att sälja sex. De kommer till oss för att söka skydd, få råd och tillflykt undan samvetslösa kopplare.

Varje kvinna har sin egen historia, men alla har det gemensamt att de som utnyttjat dem har dragit fördel av deras fattigdom, beroendeställning och godtrogenhet.

De har kommit till Sverige efter löften om arbete eller studieplats. Vissa har sålts av sina familjer. Det händer att de blir gravida och står sedan helt ensamma, utan vänner eller familj. De här kvinnorna - och deras barn - lever under mycket svåra förhållanden och kan endast klara sin vardag med hjälp av gåvor.

- Människohandel, eller traffiscking som det också kallas, är en av de mest förnedrande företeelser som finns i vår tid, säger George Joseph, generalsekreterare för Caritas Sverige.

- Att falla offer för människohandel bryter ofta ned en människas hela tillit till omvärlden och ödelägger hennes möjligheter att leva ett normalt liv. Vägen tillbaka är lång och mycket svår.

Caritas Sverige har ordnat skyddat boende åt ett stort antal kvinnor och barn. Vårt mål är att bistå kvinnorna med mat, mediciner och rådgivning, men också med hållbara, långsiktiga lösningar på den svåra situation de befinner sig i. Vi ger stöd till rehabilitering och försöker ordna så att de kan återvända till hemlandet under trygga omständigheter. Att hjälpa till med återvändande är möjligt tack vare att Caritasnätverket finns i över 200 länder och områden runt om i välden.

På Mötesplats Caritas i centrala Stockholm erbjuder vi dessutom en trygg miljö där personer som lever i olika slags utsatthet kan uppleva en stunds värme och gemenskap. Vi tar emot många utsatta kvinnor som hos Caritas Sverige får tillgång till bland annat läkarrådgivning, psykologiskt och psykosocialt stöd och samhörighet.

Stötta gärna vårt arbete för de utsatta kvinnorna och deras barn genom en gåva.

Swish 900 4789

Bankgiro 900-4789

Märk din gåva Utsatta kvinnor

Tack för att du hjälper till!