2020 2019 2018 2017 2016 2015

Caritas lanserar ny migrationsrapport

Caritas Europa lanserar den 5 november 2019 en ny europeisk rapport: Common Home – Migration and Development in Europe and Beyond. Rapporten utforskar sambanden mellan migration och utveckling och avser att främja en balanserad och faktagrundad debatt om dessa båda ämnen, ett behov i dag när migration har blivit ett omdebatterat ämne i Europa.

Den nya rapporten är en fortsättning av den Common Home-serie som europeiska Caritas-organisationer lanserade under maj och juni i år. Den bestod av 11 nationella studier om migration och utveckling och hur de relaterar till hållbarhetsmålen.

Med den nya publikationen vill Caritas-nätverket för det första identifiera en rad av policy- och strukturella hinder som hindrar migration och samhällen att förverkliga en allt omfattande mänsklig utveckling. För det andra vill vi lyfta fram de bidrag som migrationen och migranterna har gett till våra samhällens utveckling och välmående. Och för det tredje vill vi förespråka lagar och strukturer som främjar en allt omfattande mänsklig utveckling, skapar solidaritet och skyddar mänskliga rättigheter och människans värdighet i Europa och på global nivå.

Caritas Europa är ett nätverk av 49 Caritas-organisationer i Europa. MIND är ett treårigt projekt som finansieras av den EU kommissionen (DG DEVCO) med Caritas Österrike som ledare. I projektet ingår även Caritas organisationer i Sverige, Bulgarien, Nederländerna, Belgien, Italien, Portugal, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Tyskland och Caritas Europa. Målet med projektet är att öka medvetenheten om sambandet mellan hållbar utveckling och migration och EU:s roll i utveckling och samarbete.

Du kan läsa mer om rapporten på en mini-hemsida genom att följa denna länk: https://www.caritas.eu/common-home-eu/

- - -

Du kan läsa och ladda ner en sammanfattning på engelska av Caritas Europas nya rapport som pdf genom att klicka här.

Du kan läsa och ladda ner den fullständiga rapporten som pdf genom att klicka här.

- - -

Du kan läsa och ladda ner en sammanfattning på svenska av Caritas Sveriges rapport som publicerades i juni i år som pdf genom att klicka här.

Du kan läsa och ladda ner hela Caritas Sveriges rapport på engelska som pdf genom att klicka här.

För att ta del av alla de elva nationella rapporterna följer du denna länk: https://www.caritas.eu/common-home-series/