2019 2018 2017 2016 2015

Caritas Sverige lanserar "Vårt gemensamma hem"

 

Den 5 juni släpps rapporten ”Common Home” i 11 europeiska länder. Varje rapport är skriven ur ett nationellt perspektiv, men alla handlar om samma fråga: hur migration kan bidra till hållbar utveckling.

Rapporterna är skrivna på engelska, men vi har sammanställt en resumé av vår rapport på svenska. Den innehåller också våra rekommendationer för en hållbar migrationspolitik .

I Sverige har vi gett vår rapport namnet ”Vårt gemensamma hem”, vilket syftar på Påve Franciscus encyklika Laudato Si – On care for our common home, där han påminner oss om att jorden är ”vårt gemensamma hem”. 

Att det finns en koppling mellan migration och utveckling har blivit allt tydligare bland forskare, politiker, tjänstemän och även i media, men förståelsen för hur de påverkar varandra är mer begränsad. Den nya rapporten vill ge ett underlag för att bättre förstå denna koppling utifrån ett svenskt perspektiv. Förståelsen är viktig för att erkänna och stärka den positiva roll som migranter kan få och redan har, både för Sveriges del och för deras ursprungsländer.

I rapporten ger Caritas Sveriges en rad uppmaningar om att:

  • Öka engagemanget från kommuner och lokala aktörer i integrationsarbetet och fokusera på lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter
  • Förebygga diskriminering av migranter
  • Lyfta fram de positiva aspekterna av migration
  • Bygga ut säkra och lagliga vägar för migration

Rapporten lanseras inom ramen för ”MIND”: ett treårigt EU-projekt där Caritas Sverige deltar.

Du kan få ett exemplar av resumén på svenska gratis genom att skicka ett mejl till adress: caritas@caritas.se, så sänder vi dig en pdf av den.

Vill du läsa och/eller ladda ner hela Caritas Sveriges rapport på engelska finner du den genom att klicka på länken:  https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/CommonHomeSwedenEN.pdf

Genom att klicka på följande länk kan du ta del av alla de elva landsrapporterna: https://www.caritas.eu/common-home-series/