2019 2018 2017 2016 2015

Caritas Sverige lanserar "Vårt gemensamma hem"

 

Nu släpps rapporten ”Common Home” i 11 europeiska länder. Varje rapport är skriven ur ett nationellt perspektiv, men alla handlar om samma fråga: hur migration kan bidra till hållbar utveckling. Inför valet till Europaparlamentet uppmanar vi politiker och tjänstemän i de kommande EU-institutionerna att ta den frågan i beaktande när nya policys ska fastställas.

I Sverige har vi gett vår rapport namnet ”Vårt gemensamma hem”, vilket syftar på Påve Franciscus encyklika Laudato Si – On care for our common home, där han påminner oss om att jorden är ”vårt gemensamma hem”. Rapporten som släpps den 15 maj är endast en resumé tillsammans med våra rekommendationer för en hållbar migrationspolitik. Den 5 juni släpps hela rapporten.

Att det finns en koppling mellan migration och utveckling har blivit allt tydligare bland forskare, politiker, tjänstemän och även i media, men förståelsen för hur de påverkar varandra är mer begränsad. Den nya rapporten vill ge ett underlag för att bättre förstå denna koppling utifrån ett svenskt perspektiv. Förståelsen är viktig för att erkänna och stärka den positiva roll som migranter kan få och redan har, både för Sveriges del och för deras ursprungsländer.

I rapporten ger Caritas Sveriges en rad uppmaningar om att:

  • Öka engagemanget från kommuner och lokala aktörer i integrationsarbetet och fokusera på lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter
  • Förebygga diskriminering av migranter
  • Lyfta fram de positiva aspekterna av migration
  • Bygga ut säkra och lagliga vägar för migration

Rapporten lanseras inom ramen för ”MIND”: ett treårigt EU-projekt där Caritas Sverige deltar.

Du kan få ett exemplar av rapporten gratis genom att skicka ett mejl till adress: caritas@caritas.se, så sänder vi dig en pdf av den.