Övriga pågående insamlingar

Insamlingar till olika biståndsprojekt utomlands är en mycket viktig del av det arbete som Caritas Sverige gör. Alla människor som har blivit drabbade av naturkatastrofer, blivit offer för väpnade konflikter, varit tvungna att fly sina hem, inte har nog att äta eller lever i fattigdom har rätt att få humanitärt stöd från oss som lever i en värld som är betydligt tryggare.

Fattigdomen i världen är en skamfläck för hela mänskligheten. Så länge någon enda människa inte har nog för att äta sig mätt, har ingen av oss andra rätt att behålla vårt överflöd för oss själva. Eller som påve Franciskus uttrycker det: ”Våra behov, även om de är befogade, kommer aldrig att vara lika angelägna som de fattigas, för de saknar det nödvändigaste i livet (Angelus 6 augusti 2014).

Våra två viktigaste insamlingar under året är det två stiftsinsamlingarna vid advent och i fastan.

De bidrag som Caritas Sverige skickar till olika biståndsprojekt ute i världen går i princip uteslutande för att stödja de insatser som ett lokalt Caritas, ofta tillsammans med en annan stor Caritas-organisation, redan är igång med.

Dessutom, alla bidrag som kommer in till Biståndskontot Bg 900-4789 går vidare till dem som behöver hjälp, utan att vi gör några avdrag.

Övriga pågående insamlingar

Läs om våra pågående insamlingar och om hur Caritas Sverige arbetar med att samla in pengar till behövande och offer för naturkatastrofer

Flyktingsituationen i Libanon

Libanon har tagit emot drygt 1,5 miljoner flyktingar från Syrien. Landet pressas hårt...

Genomförda insamlingar 2017-2019

Under 2017-2019 har stiftets insamlingar gått till Bangladesh, Aleppo och Sydsudan. Läs mer om resultatet för respektive insamling här.