Fasteinsamling 2024 - Myanmar

I Myanmar är 2,5 miljoner människor på flykt undan inbördeskrig och blodiga militära konflikter. Civila dödas, byar bränns ner, skolor, kyrkor och församlingshem förstörs, marken mineras. Den glömda katastrofen i Myanmar orsakar enormt mänskligt lidande. Caritas anställda och volontärer riskerar sina egna liv för att hjälpa dem som fördrivits från sina hem.
Låt oss hjälpa dem att rädda liv – bidra till Fasteinsamlingen 2024!

Insamlingen till Myanmar förlängs!

Till följd av ett stort engagemang för att hjälpa nödlidande i Myanmar och en pågående Caritas Emergency Appeal om hjälp till drabbade av...

Fasteinsamlingen 2024 – Myanmar

Caritas Sveriges fasteinsamling 2024 anordnas till förmån för Caritas arbete för att hjälpa internflyktingar i Myanmar.

Rätt QR-kod till Fasteinsamlingen 2024

Vi vill uppmärksamma våra gåvogivare på fel QR-kod för SWISH-inbetalning i gåvobrevet för Fasteinsamlingen 2024. På bilden ser du den rät...