2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Insamlingen till Myanmar förlängs!

Till följd av ett stort engagemang för att hjälpa nödlidande i Myanmar och en pågående Caritas Emergency Appeal om hjälp till drabbade av krig och naturkatastrofer i landet förlänger vi insamlingen t o m Pingstafton den 18 maj 2024.

De insamlade pengarna går bland annat till humanitär hjälp och skolgång för barn.

De insamlade pengarna går bland annat till humanitär hjälp och skolgång för barn.

De insamlade pengarna förmedlas till Caritas Myanmar (KMSS) och används för att hjälpa krisdrabbade personer med livräddande humanitära insatser, för att förbättra livsmedelstryggheten och möjliggöra en bättre tillgång till utbildning och lärande för barnen.

Bidra med en gåva via

Bankgiro 900-4789

Swish 900 4789

eller Ge en gåva-knappen här på hemsidan

Märk din gåva Myanmar 2024

Varmt tack!

Välkommen att läsa mer om insamlingen HÄR