2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Caritas Europa på Världsflyktingdagen 2023: Europa måste fortsätta ge skydd! 

 

Med anledning av Världsflyktingdagen 2023 efterlyser Caritas ett Europa som genom relevanta och välfungerande skydds-, mottagnings- och integrationssystem, där människors rättigheter sätts i centrum, säkerställer tillgången till asyl för de människor som behöver skydd.

2022 har gått till historien som rekordåret då fler än 110 miljoner människor, alltså 1 av 78 personer på jorden, var på flykt undan krig, våld, konflikter eller naturkatastrofer.

Några exempel:

  • Över åtta miljoner människor flydde från Ukraina undan det ryska anfallskriget.
  • Över 4,4 miljoner venezuelaner lämnade landet på grund av politiska, socioekonomiska och humanitära kriser.
  • 1,3 miljoner kongoleser flydde till andra afrikanska länder på grund av attacker från väpnade grupper. Samtidigt blev 6,2 miljoner kongoleser flyktingar i sitt eget land.
  • Syrier och afghaner har fortsatt att söka asyl inom EU till följd av pågående oroligheter, förföljelser och förstörelse.

Att fly och lämna allt är oftast inte ett val man är fri att göra utan det enda alternativet som står till buds om man vill ha en någorlunda en trygg framtid. Det är därför inte så konstigt att FN:s tema för årets Världsflyktingdag är "Hope away from home".

Men för att nå en säker plats krävs ofta en farlig resa. Bara sedan början av 2023 har fler än 1 000 personer förlorat livet i Medelhavet. Den tragiska förlisningen av en överfull fiskebåt som kapsejsade och sjönk utanför Grekland den 14 juni är det senaste exemplet. Hade Europa erbjudit dessa flyktingar säkra, reguljära vägar till skydd hade åtminstone de 79 som konstaterats som drunknade - och möjligen de hundratals fler som fortfarande saknas - kunnat räddas. Men flyktingarnas möjligheter att nå en trygg hamn är små. Brist på säkra flyktvägar, avsaknad av humanitära visum och hjälp med vidarebosättning, massavvisningar är hinder som hopar sig ovanpå varandra. Till det kommer våldet som de som försöker passera gränser utsätts för och allt mer negativa attityder gentemot flyktingar i vårt Europa.

Caritas Europa uppmanar europeiska regeringar att bevara asylrätten. Tyvärr syftar den pågående reformen av EU:s asylsystem till att stänga Europas gränser än mer. Många beslutsfattare vill hålla skyddsbehövande på en armlängs avstånd,  i gränsländerna, medan deras skyddsanspråk utreds av myndigheterna. Det som prioriteras är inte att ge skydd utan att genomföra snabba återvändanden. Men då det ofta inte finns något att återvända till är risken stor att den skärpta politiken bara kommer att leda till överfulla läger vid EU:s yttre gränser, något som vi sett tidigare på de grekiska öarna, till exempel i Morialägret.

Att nå ett land där man kan söka asyl är bara det första steget på en lång resa innan man fullt ut kan delta i och bidra till värdlandets samhälle.

Därför måste de europeiska regeringarna ta sitt ansvar enligt internationell flyktingrätt och garantera effektiva asylförfaranden och värdiga mottagningsvillkor.

Vi förväntar oss att EU:s beslutsfattare utlovar och tillhandahåller vidarebosättningsplatser, ger flyktingarna ett långsiktigt skydd och genomför de åtaganden de tagit på sig tidigare. Att göra det är att rädda liv.

Som vi framhöll för ett år sedan är aktiveringen av direktivet om tillfälligt skydd för flyktingar från Ukraina ett exempel på en stark politisk vilja att välkomna människor i EU. Nu är det dags att bygga vidare på denna solidaritetsyttring och skapa mer god praxis för att garantera alla människor i behov av skydd, oavsett ursprungsland, inte bara ett värdigt mottagande utan även grundläggande rättigheter.

Maria Nyman

Generalsekreterare för Caritas Europa