2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

World Refugee Day 2022

De är våra systrar och bröder. Foto: Caritas Internationalis

De är våra systrar och bröder. Foto: Caritas Internationalis

 

Låt oss dra lärdom av Europas svar på flyktvågen från Ukraina - Budskap från Caritas Europa på Världsflyktingdagen 2022

I dag, på Världsflyktingdagen (World Refugee Day) vill Caritas Europa uppmana EU:s beslutsfattare att se till att det finns säkra vägar in i Europa, ett värdigt mottagande och stöd till integration i samhället för alla människor, oavsett ursprungsland, som söker tillflykt inom EU. Som framgår av den positiva respons som mött flyktingar från Ukraina finns det politisk vilja och möjligheter att förverkliga detta mål.

Under 2022 har rekordmånga människor - fler än 100 miljoner, vilket motsvarar en procent av världens befolkning - tvingats lämna sina hem på grund av konflikter, våld, kränkningar av mänskliga rättigheter och olika former av förföljelse. Dessa personer har sitt ursprung i länder som Etiopien, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afghanistan, Ukraina, Demokratiska republiken Kongo. Det är aldrig lätt att ta beslutet att lämna sitt hemland. Gör man det handlar det allt som oftast om att överleva.

I dag är fler än 1,5 miljoner människor i världen i behov av en ordnad vidarebosättning. Att få tillgång till ett långsiktigt skydd i landet man kommer till är livsavgörande. Under 2021 har endast omkring 20 000 flyktingar erbjudits möjlighet till en säker inresa och vidarebosättning inom EU.

Faktum är att närmare 90 procent av alla flyktingar i världen tas emot av länder som ligger i omedelbar anslutning till konfliktzoner och som själva tampas med mycket svåra problem. Läget för dem har förvärrats av det pågående Ukrainakriget som för med sig att länderna i fråga har svåra problem med matförsörjning.

Vi uppmanar länderna i Europa att visa global solidaritet genom att ge fler människor på flykt möjlighet till vidarebosättning och genom att underlätta för fler att nå Europa på ett säkert sätt. Det enorma gensvaret på Ukrainakriget och den snabba politiska solidaritet som visats dem som flyr från Ukraina inger hopp om att det kanske trots allt finns en politisk vilja ge även andra människor skydd i Europa - och att arbeta för de nyanländas fulla delaktighet i samhället i linje med EU:s värderingar.

En flykting är en flykting.

Europas engagemang för att ge människor på flykt det skydd de behöver får inte minska. Murar och taggtrådsstängsel vid Europas gränser får inte bli norm. Flyktingar och migranter får inte uppfattas som hot eller påtryckningsmedel. Den kohandel och de påtryckningar som vi sett utövas mot EU:s gränser måste upphöra omedelbart.

Vi uppmanar våra europeiska ledare att visa medmänsklighet och humanism genom att svara på de behov som finns i enlighet med den respons man visat människor på flykt från Ukraina.

Maria Nyman

Generalsekreterare för Caritas Europa

 

Några röster från människor som tvingats fly

”Mina barn i Somalia pratar alltid om de explosioner och terrorattacker som fortfarande pågår 30 år efter att kriget började. Det är därför jag kom till Belgien. Och jag skulle vilja att också mina barn  kunde komma hit.”

Ali Adan Osman, asylsökande i Belgien, som får hjälp av Caritas Belgien

 

"När jag insåg att min dotter inte ville lämna källaren i Kiev för att gå och äta i vår lägenhet, då tog det bara några minuter innan jag bestämde mig för att lämna Ukraina”.

Yevheniia Bondarenko, anställd på Caritas Belgiens hjälptelefon för flyktingar från Ukraina

 

Caritas Europa är ett hjälpnätverk bestående av 49 medlemsorganisationer i 46 europeiska länder. Varje år ger våra medlemsorganisationer, deras anställda och volontärer hjälp och stöd till miljontals människor i nöd.

Caritas Europa vill hjälpa människor att resa sig ur fattigdom och nöd genom att stärka dem samt påverka samhället att få bort orättvisa strukturer och regler som håller människor fångna i maktlöshet.

Caritas Sverige är medlem i nätverket Caritas Europa.