2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Det går fortfarande att bidra till Haiti!

Bara drygt hälften av Haitis barn har möjlighet att gå i grundskolan.

Bara drygt hälften av Haitis barn har möjlighet att gå i grundskolan.

Adventsinsamlingen 2022 till förmån för barn och ungdomars skolgång och utbildning i Haiti är inne på sista veckan. Det är fortfarande möjligt att bidra med en gåva. Alla gåvor tas tacksamt emot – ingen är för liten!

Haiti är ett av de fattigaste och sämst utvecklade länderna i världen. 65 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen och utbildningsnivån är låg. Som alltid hör barnen till de mest utsatta i samhället. Många lider av undernäring och bara hälften av alla barnen går i grundskolan. 

Den främsta anledningen är fattigdomen: många barn måste arbeta för att hjälpa till att försörja sina familjer. 

Många barn, särskilt de som bor på landsbygden, tillbringar ofta långa perioder med att skaffa och bära vatten, vilket sker på bekostnad av deras utbildning. De som är fattiga har inte heller råd att köpa skoluniform eller böcker, vilket är ytterligare ett hinder.  

Även små barn måste hjälpa till att försörja familjen.

Även små barn måste hjälpa till att försörja familjen.

Haiti har drabbats av flera jordbävningar och det har varit svårt att bygga upp landet på nytt. Haiti har länge präglats av politisk instabilitet och oro. Under de senaste månaderna har oroligheterna förvärrats och det råder kaos på många håll. Därför är det särskilt viktigt att satsa resurser på den unga generationen - i synnerhet de ungas utbildning. 

Caritas Sveriges Adventsinsamling 2022, som nu går in i slutspurten, har till syfte att stödja de insatser på skola och utbildning som våra samarbetspartners i Haiti arbetar med och som du kan läsa om HÄR.

 

Vi hoppas att även du vill bidra med en gåva.

Bankgiro 900-4789

Swish 900 4789

Märk din gåva Advent 2022

Varmt tack!