Adventsinsamling 2022 - Haiti

Haiti är ett av världens fattigaste och sämst utvecklade länder. 65 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen och utbildningsnivån är låg. Bara hälften av alla barn går i grundskolan.

Adventsinsamlingen 2022 anordnas till förmån för barns och ungdomars skolgång och utbildning i Haiti.

Vi hjälper Haiti!

Barn och ungdomar i Stockholms katolska stift inbjuds att delta i Adventsinsamlingen 2022.

Snart dags för Adventsinsamling!

Första söndagen i advent startar Caritas Sveriges Adventsinsamling 2022. Den anordnas till stöd för barns och ungdomars skolgång och utbi...