2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Caritas Europas regionalmöte 2022

Just nu deltar tre utsända från Caritas Sverige, bland dem en representant för Caritas Ungdom, i Caritas Europas regionalkonferens i Aten.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres framför här en hälsning till hela Caritasfamiljen där han tackar alla inom Caritas för deras arbete med att bekämpa fattigdom och orättvisor och för att, i enlighet med påve Franciskus budskap i encyklikan Laudato Sí, jobba för en hållbar värld och beskydd av vårt gemensamma hem.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres

Efter flera virtuella regionalkonferenser under pandemin har Caritasnätverken äntligen möjlighet att träffas personligen och diskutera hur man gemensamt på bästa sätt kan arbeta för våra mest utsatta bröder och systrar.

Värd för regionalkonferensen 2022 är Caritas Hellas. Den äger rum 10-13 maj och är ett efterlängtat tillfälle för Caritasnätverken i hela Europa att reflektera över organisationens vision 2030 och hur vi  kan lyssna till de fattigas röst i framtiden.

Konferensen präglas av att det just nu pågår ett brutalt krig mitt i Europa. Flera Caritasnätverk, som Caritas Ukraina och Caritas Spes finns mitt i den blodiga konflikten och har själva drabbats mycket hårt. Men merparten av alla Caritasnätverk i Europa berörs djupt av kriget, inte minst genom den enorma flyktingvåg på just nu fem miljoner människor som är resultatet av Rysslands invasion i Ukraina.

Mer information om Caritas Europas regionalkonferens i Aten finns här.