2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Ren ondska i Mariupol - Stoppa massakern på civila i Ukraina nu!

Sju personer dog i den ryska attacken mot Caritas kontor i Mariupol, i östra Ukraina.

Sju personer dog i den ryska attacken mot Caritas kontor i Mariupol, i östra Ukraina.

Caritas Sverige har med stor sorg och bestörtning mottagit nyheten om det kallblodiga mordet på civila på Caritas Mariupols kontor som utfördes av de ryska styrkorna den 15 mars. Vi står enade med våra kollegor i Ukraina och med deras familjer, och uttrycker vår djupa sorg över det avskyvärda kriget som förs i Ukraina. 

Caritas Mariupols kontorsbyggnad totalförstördes genom en direkt beskjutning från en stridsvagn. Flera personer hade sökt skydd inne på kontoret. Sju av dem dog till följd av beskjutningen, bland dem två Caritasanställda och deras familjemedlemmar.

Vi är bestörta över de grymma övergrepp på landets civila som rysk militär gör sig skyldig till. Att, som i Mariupol, gå till dödligt angrepp mot en humanitär organisation och vanliga människor som försöker rädda sina liv är ren ondska och bortom all sans.

– Vi är förtvivlade över de tusentals oskyldiga liv som spills, över att miljoner människor berövas sina hem och hela fotfästet i tillvaron, säger George Joseph, generalsekreterare för Caritas Sverige, som i mitten och i slutet av mars besökte Ukraina på uppdrag av Caritas.

– Det som pågår i Ukraina är ren ondska, men jag är övertygad om att ondskan inte får sista ordet. Mitt i det avskyvärda kriget finns tiotusentals Caritaskollegor som offrar sina liv för att skydda och tjäna sina nästa i nöd. Detta är något som jag har bevittnat med mina egna ögon under mina besök i Ukraina. Dessa människor visar på kärlekens och barmhärtighetens makt över det onda.

Caritas Sverige ställer sig bakom Caritas Internationalis vädjan om omedelbar vapenvila. Tillsammans med det globala Caritasnätverket fördömer vi de omfattande brott mot den internationella humanitära rätten som begås i flera områden i Ukraina.

Som påve Franciskus har sagt måste martyrskapet i Ukraina upphöra. Det internationella samfundet, däribland Sverige, måste göra allt som finns i dess makt för att stoppa den pågående massakern. Freden måste ges en chans. Väpnad konflikt och våld är inte en lösning. Människoliv måste värnas och människovärdet upprätthållas. Civilbefolkningens säkerhet måste säkerställas.

Alltsedan konfliktens början 2014 har Caritas skyddat och stöttat befolkningen i Donbassregionen. Sedan det fullskaliga krigets utbrott den 24 februari i år har Caritasanställda och volontärer på plats i Ukraina, med risk för eget liv, bistått fler än 600 000 personer hjälp med tak över huvudet och humanitär hjälp.

Caritas Spes (Ukraina) bil på väg med hjälp till befolkningen i östra Ukraina. Foto: Caritas Spes

Caritas Spes (Ukraina) bil på väg med hjälp till befolkningen i östra Ukraina. Foto: Caritas Spes

Caritas finns kvar och fortsätter att arbeta i Mariupol och andra ockuperade områden.