2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Nu finns Caritas Ungdom i Sverige

Caritas Ungdom är ett nätverk för unga som vill engagera sig för sin nästa. Nu finns det även i Sverige.

Är du intresserad av att bilda ett lokalt Caritas Ungdom i din församling? Hör av dig till oss på Caritas Sverige!

 

Nu startar nätverket Caritas Ungdom sin verksamhet i Sverige - och det första lokala Caritas Ungdom finns på plats i Stockholm. Det är ungdomarna i föreningen Söderkung (Söders katolska ungdomar vid S:t Eriks domkyrka i Stockholm) som på eget initiativ, och med bistånd från Caritas Sverige och Caritas Europa, har bildat en Caritas Ungdomsgrupp.

- Caritas Ungdom är ett nätverk som finns i många europeiska länder. Det bildas på ungdomars eget initiativ. Det är meningen och målet att Caritas Ungdom ska finnas i alla katolska församlingar och missioner i Sverige, säger George Joseph, generalsekreterare för Caritas Sverige.

- Vi på Caritas Sverige har just nu kontakt med flera församlingar där ungdomar har visat intresse för att engagera sig i volontärarbete. 

Caritas Ungdom/Söderkung bildades formellt i januari. I samband med en kombinerad reträtt och introduktionskurs om volontärarbete välsignades ungdomarna av kardinal Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift. Biskopen sände ut ungdomarna till ett arbete i kärlekens tjänst - något som Caritasengagemang alltid handlar om (Caritas är det latinska ordet för kärlek).

Med på reträtten var Caritas Europas generalsekreterare Maria Nyman, Caritas Sveriges generalsekreterare George Joseph och ungdomskonsulent Elin Jönsson från Ungdomspastorala teamet i Stockholms katolska stift.

Ungdomar från Söderkung har bildat den första Caritas Ungdomsgruppen i Sverige.

Ungdomar från Söderkung har bildat den första Caritas Ungdomsgruppen i Sverige.

- Ungdomssatsningen är ett samarbete mellan Caritas Sverige och Ungdomspastorala teamet, säger George Joseph.

Men han understryker att initiativet är ungdomarnas eget:

- Det var de själva som visade intresse och tog kontakt med mig med frågan: Kan vi göra något? Och det är just så det är meningen att det ska fungera. Ungdomarna själva kommer med idéer om hur de vill hjälpa andra, och genomför sina egna idéer.

- Engagemanget i Caritas Ungdom ska vara ett sätt för unga människor att leva sin tro genom kärlekens gärningar. Att finnas till för våra utsatta medmänniskor, att leva ett liv i kärlekens tjänst.

Caritas Ungdom finns i dag i flera katolska länder runt om i Europa. Att ungdomar är med och engagerar sig i frivilligt socialt arbete är en hjärtefråga för Caritas Europa som hjälper de lokala initiativen genom bland annat en ”task force” som har till uppgift att hålla kontakt med de unga nätverken. Caritas Europa har också ett utbytesprogram där man som engagerad ungdom i ett lokalt nätverk kan få jobba i projekt i andra länder, för att se och lära sig hur andra jobbar.

De som vill engagera sig i Caritas Ungdom i Sverige kommer att erbjudas en kombinerad reträtt och  introduktionskurs om grunderna i volontärarbete och katolska kyrkans sociallära.

Intresserade är välkomna att kontakta George Joseph (se under Kontakt).

 

Du kan läsa mer om Caritas Ungdom i Europa (Young Caritas Europa) här, här och här