2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Starkare “Young Caritas” tar form

Många unga är engagerade i Caritas arbete på olika håll i Europa. I en rad länder har också ett ”Young Caritas” vuxit fram på ungdomarnas egna initiativ. Stommen i deras idéer har varit olika insatser på det sociala området, insatser som de utformat och utfört själva. Samtidigt har de sökt och etablerat kontakt med det lokala eller nationella Caritas.

"Vi vill främja ungas engagemang  och bidra till Caritas uppdrag, värderingar och enhet."

"Vi vill främja ungas engagemang och bidra till Caritas uppdrag, värderingar och enhet."

Småningom sökte dessa ”Young Caritas” kontakt med varandra och ett samarbete växte fram över gränserna. Tillsammans bildade de ”Young Caritas in Europe” och utvecklade sina projekt gemensamt.

För två år sedan under Caritas Europas regionalkonferens stod deras rörelse i fokus och det ledde till ett närmare samarbete mellan de båda. Det samarbetet har nu utvecklats och förstärkts med en projekttjänst på Caritas Europas sekretariat i Bryssel. Med detta nya stöd växer sig nu ”Young Caritas Europa” allt starkare. I ledningen för det finns en så kallad ”task force” och kontakter med fler unga i flera länder byggs nu upp.

Från och med nu har ”Young Caritas Europa” en egen sektion på Caritas Europas hemsida (se nedan) och en ny Facebook-profil har skapats (Young Caritas Europa).

Under årets virtuella regionalkonferens lyfte Caritas Europas generalsekreterare Maria Nyman fram ungdomarnas engagemang och betydelse i nätverkets nya strategiska planer:

”Samtidigt som vår uppgift förblir densamma behöver vi som Caritas alltid vara beredda att tyda och svara på ’tidens tecken’. Vår framtida strategi kommer att integrera omvårdnaden av skapelsen i sina huvudprioriteringar som ett sätt att främja social rättvisa och de människors värdighet som vi tjänar som ett nätverk. Det står också klart att främjandet av ungdomars engagemang i Caritas kommer att vara en annan hörnsten i vårt arbete under de kommande åtta åren.”

För mer information om ”Young Caritas Europa” läs Agnieszka Zarzynskas artikel på dess nya hemsida: https://www.caritas.eu/empowering-caritas/young-caritas-europa/

För inspiration läs ”Young Caritas Europas” verktygslåda genom att klicka här: https://youngcaritas.eu/wp-content/uploads/2018/11/YoungCaritas_Toolkit.pdf