2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Mötesplats Caritas har ny adress

Kardinal Anders Arborelius med Caritas personal och volontärer. Längst till vänster: Marija Kedzo, administratör. Längst till höger: Marie Eidem, verksamhetsansvarig på Möstesplats Caritas och George Joseph, generalsekreterare, Caritas Sverige.

Kardinal Anders Arborelius med Caritas personal och volontärer. Längst till vänster: Marija Kedzo, administratör. Längst till höger: Marie Eidem, verksamhetsansvarig på Möstesplats Caritas och George Joseph, generalsekreterare, Caritas Sverige.

Mötesplats Caritas i Stockholm har flyttat in i nya lokaler – mitt emot S:t Eriks katolska domkyrka!

På söndagen välsignades den nya mötesplatsen av kardinal Anders Arborelius, i närvaro av bland annat Caritas Sveriges personal och volontärer.

Mötesplats Caritas har funnits i Stockholm i drygt fyra år. Den bildades när behovet av hjälpinsatser till nyanlända gjorde sig smärtsamt gällande under flyktingvågen till Sverige 2015. Den bärande tanken var att erbjuda en trygg miljö med svenskundervisning, rådgivning inom migration, medmänskligt stöd, vänskap och gemenskap. Sedan pandemins utbrott har verksamheten tvingats krympa och begränsats till personlig rådgivning och utdelning av mat till de allra mest hjälpbehövande.

Hittills har Mötesplats Caritas delat lokal med Spanska missionen. Men från och med i går har den alltså egna lokaler, i direkt anslutning till Stockholms katolska domkyrka. Planen är, att så fort pandemiläget tillåter, fylla lokalerna med aktiviteter som språkundervisning, läxläsningshjälp, äldre- och kvinnogrupper och gemenskap för de mest utsatta i samhället.

 

Marie Eidem, verksamhetsansvarig, med Maria-ikonen, en gåva till Mötesplatsen från kardinal Anders Arborelius.

Marie Eidem, verksamhetsansvarig, med Maria-ikonen, en gåva till Mötesplatsen från kardinal Anders Arborelius.

Tanken med den här platsen är att vara ett ställe för människor att mötas, där vi kan upptäcka varandra, där den som kommer hit kan berätta sin historia, bli sedd och lyssnad på, säger George Joseph, generalsekreterare för Caritas Sverige.

Även i fortsättningen kommer de som behöver det att erbjudas utdelning av basala matvaror samt juridisk och social rådgivning. Efter välsignelseakten fick Mötesplats Caritas en gåva från kardinal Anders Arborelius, en Jungfru Maria-ikon, som kommer att pryda en av väggarna i lokalen.

 

 

Mötesplats Caritas Stockholm

Adress: Folkungagatan 43

Öppet: Måndag-fredag 9-16, på sikt även under kvällar och helger

Under pandemin sker besök endast efter överenskommelse på telnr

0709 634 501 eller 073 514 09 39 (svenska och engelska)

070 417 00 42 (svenska och spanska)