2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Så är läget i det pandemidrabbade Europa

Maria Nyman, generalsekreterare för Caritas Europa. Foto: Caritas Internationals

Maria Nyman, generalsekreterare för Caritas Europa. Foto: Caritas Internationals

- Världen befinner sig i en djup kris, och som i alla kriser är det de mest utsatta som är de första offren och de som drabbas hårdast. Det säger Maria Nyman, generalsekreterare för Caritas Europa, i en stor intervju i tidskriften Signum.

Caritas medlemsorganisationer runt om i Europa vittnar om att läget för personer som redan före coronakrisen levde i fattigdom, eller på gränsen till fattigdom, har förvärrats dramatiskt. 

- På väldigt kort tid har den här pandemin gjort det svårt för många att leva ett värdigt liv. Krisen gör det svårt för många att tillfredsställa de mest basala behoven. Det finns personer i Europa i dag, även i Sverige, som går hungriga.

Läget för de migranter som kommit till Europa och väntar i överbefolkande flyktingläger i bland annat Grekland är mycket svårt. Detsamma gäller hemlösa, människor som är beroende av soppkök och personer med temporära uppehållstillstånd.

I intervjun berättar Maria Nyman, som valdes till generalsekreterare för Caritas Europa i maj 2018 och tillträdde tjänsten i maj 2019, om hur de mest utsatta drabbas av pandemins effekter. Hon ger sin syn på de europeiska ländernas hantering av asylsökande och migranter under krisen samt om det arbete som Caritas bedriver på EU-nivån och i de enskilda medlemsländerna, i ljuset av Covid-19.

Hon kommenterar också den aktuella utvecklingen på migrationsområdet i Sverige och hur den berör dem skyddsbehövande.

Hela intervjun med Maria Nyman i nr 5/2020 av tidskriften Signum kan du läsa genom att klicka här.

Caritas Europa är en sammanslutning av 49 nationella Caritasorganisationer i 46 europeiska länder och är en del av Katolska kyrkans världsvida hjälporganisation Caritas Internationalis.

Caritas Europa har sitt kontor i Bryssel och har en samordnande funktion gentemot de europeiska medlemsorganisationerna. Den utgör länken till Caritas Internationalis huvudkontor i Rom.

Maria Nyman, generalsekreterare för Caritas Europa, under Caritas generalförsamling. Foto: Caritas Internationalis

Maria Nyman, generalsekreterare för Caritas Europa, under Caritas generalförsamling. Foto: Caritas Internationalis