2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Fasteinsamlingen 2019 till krisens Sydsudan

Foto: Caritas Internationalis

Foto: Caritas Internationalis

Inbördeskrig och matbrist har tvingat miljoner människor på flykt från sina hem. Sedan det fattiga Sydsudan blev självständigt 2011 pågick strider i många år och befolkningen lever i dag under vedervärdiga förhållanden. Barn och familjer vittnar ännu om massakrer, våld och övergrepp. De är rädda och flyr för sina liv.

Misslyckade skördar och torka gör att människor inte har mat för dagen. I krigets spår sprids nu sjukdomar och det finns ett enormt behov av mediciner och sjukvård. Hösten 2018 var drygt 4 miljoner människor på flykt. Antalet som dödats under den utdragna konflikten uppskattas till nästan 400 000 människor.

Caritas Sverige och Caritas Tyskland startade år 2017 tillsammans ett projekt för två områden i norr. Stockholms katolska stifts fasteinsamling 2017 togs upp till detta projekt och vi kunde sända ner drygt 2 miljoner kronor till projektet.

Men nöden och svälten fortsätter och är fortfarande en grym realitet. Därför fortsätter vår insamling till Sydsudan 2019.

Använd vårt biståndskonto bg 900-4789 eller swisha till nummer 900 4789. Du kan även ge en gåva direkt på vår webbsida www.caritas.se. Märk din gåva ”Fastan 2019”.

 

                                Tack för din gåva