Striderna fortsätter i syriska Aleppo

Medan flyganfallen mot Aleppo fortsatte under söndagen den 1 maj 2016 nådde denna lägesrapport från Caritas Syrien vår e-postlåda i Sverige. Ännu har inte striderna mattats av. Så sent som den 3 maj rapporterade svenska media om rebellattacker mot ett sjukhus i en regimkontrollerad del av staden med dödsoffer som följd.

Här är Caritas Syriens rapport från den 30 april 2016:

Läs mer


2016-05-03
Striderna fortsätter i syriska Aleppo
Medan flyganfallen mot Aleppo fortsatte under söndagen den 1 maj 2016 nådde denna lägesrapport från Caritas Syrien vår e-postlåda i Sverige. Ännu har inte striderna mattats av. Så sent som den 3 ma...
2016-05-02
Årets fasteinsamling nådde 1,7 miljoner kronor
Stockholms katolska stifts och Caritas Sveriges fasteinsamling till offren för torkan på Afrikas horn och i södra Afrika är nu avslutad i och med att också alla våra församlingar sänt in sina kolle...
2016-05-02
Förstörelsen enorm efter skalvet i Ecuador
Ordföranden för Caritas Ecuador, Msgr Walter Heras, fortsätter att uppmana alla Caritas-organisationer i världen att stödja de pågående åtgärder som satts in för att hjälpa befolkningen efter det k...
2016-04-22
Caritas Europa: Turkiet-avtal sätter EU:s trovärdighet på spel
I samband med RIF-rådets (EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor som utvecklar samarbetet och en gemensam politik för gränsöverskridande frågor) möte den 21 april upprepar Caritas Europa sitt mo...