Extra statligt anslag 2017 till verksamhet för nyanlända

På regeringens förslag beslutade riksdagen den 23 november 2016 om ett extra anslag till lokala projekt som riktas till asylsökande och för nyanländas etablering i Sverige. Det nya anslaget är en fortsättning av det stöd som regeringen har gett lokala projekt under 2016. Av det totala anslaget går 2,5 miljoner kronor till Nämnden för statligt stöd till trossamfunden (SST) för att fördelas mellan dessa samfund.

I sin tur har SST beslutat att tilldela Stockholms katolska stift 400 000 kronor.

Läs mer


2016-12-09
Extra statligt anslag 2017 till verksamhet för nyanlända
På regeringens förslag beslutade riksdagen den 23 november 2016 om ett extra anslag till lokala projekt som riktas till asylsökande och för nyanländas etablering i Sverige. Det nya anslaget är en f...
2016-12-08
”Migranter gör Europa starkare”
Den 7 december 2016 lanserar Caritas Europa sin nya publikation ”Välkomna – Migranter gör Europa starkare”. Den har som fokus de ”barriärer” som hindrar miljoner av migranter från att bli fullvärdi...
2016-12-02
Mötesplats Caritas stängd över jul och nyår
Meeting place Caritas closed over the holidays Mötesplats Caritas på Blekingegatan 28 A i Stockholm är STÄNGD från och med den 13 december 2016 till och med den 5 januari 2017. Mötesplatsen ÖPPNA...
2016-11-30
Caritas bloggar om situation i CAR i dag
av fader Luk Delft, direktor för Caritas Centralafrikanska Republiken (CAR) ”Valet i CAR i december 2015 och den andra valomgången i januari 2016 var av stor betydelse för landet. Resultatet accep...