“Varje ansökan om asyl är unik”

I ett nyligen publicerat ställningstagande (så kallat ”position paper”) om begreppet ”säkert ursprungsland” tar Caritas Europa bestämt avstånd från tanken att använda asylsökares nationalitet som ett filter för att kunna avfärda ansökningar om asyl. Dokumentet säger Ja till individuell prövning av alla ansökningar om asyl och Nej till användningen av begreppet ”säkert ursprungsland”. Skälet är att var och en som ansöker om asyl i ett annat land har unika skäl för att göra det.

Läs mer


2016-06-27
“Varje ansökan om asyl är unik”
I ett nyligen publicerat ställningstagande (så kallat ”position paper”) om begreppet ”säkert ursprungsland” tar Caritas Europa bestämt avstånd från tanken att använda asylsökares nationalitet som e...
2016-06-23
Laudato Si’ – tankar om påvens encyklika ett år senare
Den 24 maj 2015 publicerades påve Franciskus encyklika Laudato Si’. I ett blogginlägg skriver Caritas Internationalis generalsekreterare Michel Roy om sina tankar kring den ett år senare: ”Om jag...
2016-06-22
SKR: Kyrkorna beklagar åtstramad migrationspolitik
Sveriges kristna råd SKR) beklagar det beslut som riksdagen tog den 21 juni 2016 om en ny migrationspolitik för Sverige. SKR:s ordförande Lasse Svensson och generalsekreterare Karin Wiborn komment...
2016-06-21
3,6 miljoner kr till kyrkornas flyktingutbildning
Den 20 juni 2016 meddelade Sveriges Kristina Råd (SKR) att i höst startar ett treårspojekt där landets kyrkor ska utbildas inom migration och integration. Till denna utbildning anslår Migrationsver...