Fasteinsamlingen passerade 2 miljoner kronor

Fasteinsamlingen år 2014 till Syriens barn blev ett sant fasteoffer.

Läs mer


2014-06-19
Fasteinsamlingen passerade 2 miljoner kronor
Fasteinsamlingen år 2014 till Syriens barn blev ett sant fasteoffer. Tack vare ett par mycket stora individuella gåvor och hundratals fler rikliga gåvor, och när därtill alla församlingskollekterna...
2014-06-04
“Var är din broder?”
Lampedusa är en italiensk ö i Medelhavet som ligger närmare Afrika än Italien. Den är den första plats utanför Rom som påve Franciskus besökte efter att han valts till påve. Den är platsen där tusentals migranter har dött, då de drunknade i havet som de försökte ta sig över för att komma dit.
2014-06-03
Syriska barn lär sig att hoppas på nytt
Förr var Syrien stolt över sitt undervisningssystem. I låg- och mellanstadiet var 97 procent av alla barn inskrivna och två tredjedelar av dem gick vidare till högstadium och gymnasium. Läskunnighe...