40 miljoner drabbade av översvämningarna i Sydasien

Mer än 40 miljoner människor har påverkats av översvämningar när årets monsun har svept genom Indien, Nepal, Bangladesh och Pakistan och miljontals människor har blivit hemlösa. Dödssiffran är osäker men ligger på flera tusen. Caritas arbetar i dessa fyra länder med att evakuera offer och tillhandahålla vatten, mat och husrum. Behoven är stora och trängande.

Läs mer


2017-09-14
40 miljoner drabbade av översvämningarna i Sydasien
Mer än 40 miljoner människor har påverkats av översvämningar när årets monsun har svept genom Indien, Nepal, Bangladesh och Pakistan och miljontals människor har blivit hemlösa. Dödssiffran är osäk...
2017-09-11
Skolprojektet i Dohuk i Irak väl genomfört
Adventsinsamlingen 2016/17 gjordes till förmån för utbildning av flyktingbarn. I januari i år kunde så Caritas Sverige sända 500 000 kronor till Caritas Irak som då påbörjat skolprojekt i bland ann...
2017-09-06
Caritas stöder påvens plan för hjälp till migranter
Caritas ansluter sig till påve Franciskus’ uppmaning till globala åtgärder för att ”välkomna, skydda, främja och integrera” migranter och flyktingar i samhällen runt om i världen. Caritas säger at...
2017-09-01
Översvämningar, förödelse och död i Bangladesh
Regnen fortsätter att vräka ned över södra Asien med enorma översvämningar och tusentals dödsfall som följd. Nyhetsbyråerna rapporterar att Bangladesh är ett av de mest drabbade länderna i området...