17 oktober: ”År 2030 ska fattigdomen vara utrotad”

I dag är det 25 år sedan FN:s generalförsamling förklarade att den 17 oktober ska vara den ”Internationella dagen för utrotning av fattigdom”. Med anledning av det uppmanar Caritas Europa (i vilken Caritas Sverige är medlem) att Europas länder tar sina åtagande på större allvar när det gäller att uppfylla det 1:a målet av de 17 ”globala mål för hållbar utveckling” (SDG) som FN antog 2015 med sikte på år 2030. Detta 1:a mål är att till dess ha utrotat fattigdom. Särskilt uppmanar vi länderna att de inrättar sociala trygghetssystem och andra åtgärder som omfattar alla deras medborgare, särskilt de mest utsatta (målsättning 3 inom mål 1).

Läs mer


2017-10-17
17 oktober: ”År 2030 ska fattigdomen vara utrotad”
I dag är det 25 år sedan FN:s generalförsamling förklarade att den 17 oktober ska vara den ”Internationella dagen för utrotning av fattigdom”. Med anledning av det uppmanar Caritas Europa (i vilken...
2017-09-27
Påven lanserar Caritas globala kampanj ”Dela resan”
Påven Franciskus lanserar i dag den 27 september 2017 Caritas Internationalis nya globala migrationskampanj ”Dela resan” på Petersplatsen i Rom.   Den tvååriga kampanjen som består av både aktion...
2017-09-14
40 miljoner drabbade av översvämningarna i Sydasien
Mer än 40 miljoner människor har påverkats av översvämningar när årets monsun har svept genom Indien, Nepal, Bangladesh och Pakistan och miljontals människor har blivit hemlösa. Dödssiffran är osäk...
2017-09-11
Skolprojektet i Dohuk i Irak väl genomfört
Adventsinsamlingen 2016/17 gjordes till förmån för utbildning av flyktingbarn. I januari i år kunde så Caritas Sverige sända 500 000 kronor till Caritas Irak som då påbörjat skolprojekt i bland ann...