En vädjan för att stoppa lidandet I Syrien

I slutet av januari lanserade mer än 120 humanitära hjälporganisationer och FN-organ ett gemensamt upprop för att så många som möjligt i hela världen kräver ett slut på kriget i Syrien och det lidande det innebär för miljoner människor. Bland undertecknarna finns bland andra Caritas Internationalis.

Alla inbjuds nu att ”skriva under” detta upprop genom att ”lajka” det, dela det med andra och så vidare. Mer information om det finns längst ner under uppropet.

Läs mer


2016-02-12
En vädjan för att stoppa lidandet I Syrien
I slutet av januari lanserade mer än 120 humanitära hjälporganisationer och FN-organ ett gemensamt upprop för att så många som möjligt i hela världen kräver ett slut på kriget i Syrien och det lida...
2016-02-09
Stiftets fasteinsamling 2016
Till Caritas Sverige för att bistå torkans offer på Afrikas horn och i södra Afrika "Jag var hungrig och ni gav mig att äta"  ÄNNU EN GÅNG HAR REGNEN UTEBLIVIT i flera delar av Afrika och torkan...
2016-02-09
Caritas i Norden om flyktingarnas mänskliga rättigheter
Efter den senaste tidens åtstramningar i asylpolitiken uttrycker Caritas i Sverige, Danmark, Norge och Finland sin oro över läget för de mänskliga rättigheterna för de flyktingar som kommer till de...
2016-02-01
Församlingarna får tillgång till 1,35 miljoner för flyktinghjälp
Våra katolska församling har nu fått tillgång till 1,35 miljoner kronor som de kan använda i sina insatser för att hjälpa asylsökande och flyktingar och för sitt arbete med att bistå de nyanlända m...