Stiftets adventsinsamling 2014

till Caritas Sverige för att stödja det lokala karitativa arbetet i våra församlingar

Församlingarna i vårt stift gör redan mycket för att komma sin nästa till hjälp. Det är ett arbete som behöver växa när behoven nu ökar. Årets adventsinsamling går därför till att skapa en ”fond” hos Caritas Sverige från vilken alla våra församlingar kan få ekonomiskt stöd för att utveckla sitt lokala karitativa arbete.
Foto: Maria-Pia Palma 

Läs mer


2014-11-20
Barn som är migranter behöver starkare skydd
Med anledning av att FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) fyller 25 år den 20 november 2014 säger Caritas Internationalis (CI) att mer måste göras för att skydda barn som är migranter, inte minst de som färdas ensamma. CI kräver därför att världens regeringar stärker skyddet av deras rättigheter genom att tillämpa de lagar som barnkonventionen definierar.
2014-11-17
Stiftets adventsinsamling 2014
”Bär varandras bördor” Alla människor är skapade av Gud och till hans avbild. Men det betyder inte att han har skapat oss alla likadana. Vi är olika och vi har olika gåvor. Så vill Gud att det ska vara, därför att han vill att vi ska vara beroende av varandra. Därför skriver Paulus i Galaterbrevet (6:2): Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.
2014-11-07
Filippinerna markerar ett år sedan tyfonen Haiyan
I dag den 7 november är det ett år sedan megatyfonen Haiyan drog in över land i Filippinerna. Den orsakade enorm förödelse och dräpte tusentals människor. Stormen var den mest kraftfulla som någons...