2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Kardinal Tagles adventsbudskap

"När vi förbereder våra hjärtan och sinnen i advent, låt oss komma ihåg att hoppet, liksom migranter och flyktingar i vår värld, alltid är på väg framåt. Genom att öppna våra ögon och nå ut till andra kommer våra hjärtan fyllas av en stor våg av kärlek och vårt mål blir fred". Så lyder en del av kardinal Tagles adventsbudskap. Läs hela budskapet här (på engelska).

Läs även kardinal Tagles adventsbudskap om migration (på engelska).