Genomförda insamlingar 2017-2024

2024

Fasteinsamlingen 2024 - Myanmar

2024 års fasteinsamling anordnades till Caritas humanitära insatser för internflyktingar i Myanmar. 2,5 miljoner människor beräknas vara på flykt undan inbördeskrig och blodiga militära konflikter i landet. Civila dödas, byar bränns ner, skolor, kyrkor och församlingshem förstörs, marken mineras. Den glömda katastrofen i Myanmar orsakar enormt mänskligt lidande. Caritas anställda och volontärer riskerar sina egna liv för att hjälpa dem som fördrivits från sina hem. Genom insamlingen hoppas vi hjälpa Caritas i Myanmar i den svåra utmaningen att rädda liv och ge hopp till fördrivna och utsatta människor. 

Resultat: 1 388 392 kronor

Tack för ett varmt engagemang för medmänniskorna i det avlägsna Myanmar!

 

2023

Adventsinsamlingen 2023 - Afrikas horn

2023 års adventsinsamling anordnades till förmån för Caritas arbete med flyktingbarn och kvinnor i Afrikas horn. Länderna i Afrikas horn i östra Afrika lider av svår torka, matbrist och konflikter. Flera miljoner har fått fly sina hem. Många barn växer upp i flyktingläger - under mycket svåra förhållanden. Situationen har förvärrats unde de senaste åren till följd av flera väpnade konflikter i regionen, höga globala mat- och bränslepriser och nu senast följderna av Rysslands krig mot Ukraina på den globala livsmedelskedjan.

Resultat: 1 063 000 kronor

Stort tack för alla gåvor!

 

Fasteinsamlingen 2023 - Ukraina

Fasteinsamlingen 2023 anordnades till stöd för personer med funktionsnedsättningar i det krigsdrabbade Ukraina. Personer med funktionsnedsättningar hör alltid till dem som drabbas hårdast i ett krig. Caritas i Ukraina har alltid fokuserat på hjälp till äldre och funktionshindrade och fortsätter att även under brinnande krig ge omfattande stöd och hjälp genom att tillhandahålla handikapphjälpmedel, mat, vatten, tak över huvudet och medmänskligt stöd.

Resultat: 2 300 000 kronor 

Stort och varmt tack för alla gåvor!

 

2022

Adventsinsamlingen 2022 - Haiti

Adventsinsamlingen 2022 anordnades till förmån för barns och ungdomars skolgång och utbildning i Haiti. Fattigdomen i Haiti är svår och utbildningsnivån mycket låg. Bara hälften av alla barn i grundskoleåldern går i skolan. Eskalerande oroligheter i landet utgör en stor fara för hela skolsystemet. Målet med insamlingen var att stötta Caritas Haitis och katolska kyrkans satsningar på skolor, skolmat och utbildning av lärare.

Resultat: 1 345 000 kronor 

Varmt tack till alla våra givare!

 

Den krigsdrabbade befolkningen i Ukraina (pågående)

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland ett fullskaligt krig mot Ukraina. Samma dag startade Caritas Sverige en insamling till befolkningen i det drabbade landet. De insamlade pengarna slussas kontinuerligt till Caritasnätverken på plats, Caritas Ukraine och Caritas Spes. Dessa har under krigsåret 2022 kunnat hjälpa drygt fem miljoner människor med mat, vatten, värmekaminer, tak över huvudet, psykosocialt stöd, hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar mm.

Insamlingen fortsätter under 2023.

Resultat för 2022: 3 358 000  kronor

Vi riktar ett stort tack till alla som har stöttat insamlingen - och ber om fortsatt stöd!

 

Fasteinsamlingen 2022 – Filippinerna

Strax före jul 2021 drabbades Filippinerna av en tyfon som förde med sig skyfall, vindbyar på över 200 km/h, översvämningar och jordskred.  Naturkatastrofen drabbade över en miljon familjer och Caritas Sveriges och Stockholms katolska stifts fasteinsamling anordnades till förmån för Caritas Philippines hjälparbete.

Resultat: 1 485 664 kronor

Ett stort tack till er alla som bidragit till detta!

 

Krisen i Libanon                           

Insamlingen till förmån för Caritas Libanons arbete för dem som drabbats av krisen i Libanon startades efter explosionerna i Beiruts hamn i augusti 2020 och pågick fram till hösten 2022.    

Resultat: 308 739 kronor  

Stort tack till alla givare!              

 

Pakistan efter översvämningar

Sommaren 2022 lades en tredjedel av Pakistans yta under vatten till följd av aldrig tidigare skådade monsunregn.  Caritas Sveriges insamling till översvämningarnas offer var ett svar på FN:s ”flash appeal” till det internationella samfundet om hjälp till de drabbade och det internationella Caritasnätverket mobilisering för att svara på nödanropet.

Resultat: 89 850 kronor

Stort tack till er som bidragit!

 

2021

Fasteinsamlingen 2021 - Jemen 

Fasteinsamlingen 2021 anordnades till förmån för Caritas Polens arbete i det svårt krigs- och svältdrabbade Jemen. Krisen i Jemen hör till de största nu pågående humanitära katastroferna i världen. FN har kallat för ”en bortglömd mänsklig katastrof som förvärras varje dag". Caritas Polen tillhör det fåtal hjälporganisationer som har fått tillstånd att verka i landet där 80 procent av befolkningen uppskattas vara i akut behov av katastrofhjälp. 

Resultat: 2 174 496 kronor

Vi på Caritas Sverige riktar ett stort tack till alla som bidragit till detta fantastiska resultat!

 

Adventsinsamlingen 2021 - Burundi  

Adventsinsamlingen 2021 anordnades till stöd för Caritas arbete för de av konflikter och fattigdom drabbade människorna i Burundi. 

Interna konflikter som drabbar Burundi har lett till att stora mängder människor befinner sig på flykt, antingen inom landets gränser eller i grannländerna. Landet brottas också med naturkatastrofer som tvingar människor att lämna sina hem. Det förekommer översvämningar, jordskred och torrperioder och befolkningen drabbas av återkommande epidemier. Förutom kolera och malaria får man nu även tampas med Covid-19 pandemin.

Resultat: 1 565 447 kronor

Stort tack till alla våra givare!

 

Haiti efter jordbävningen 2021   

Efter den kraftiga jordbävningen som drabbade Haiti den 14 augusti 2021 anordnade Caritas Sverige en insamling för att stötta det lokala Caritas hjälparbete bland de nödställda. Caritas Haiti har tillsammans med katolska kyrkan i landet mobiliserade alla sina krafter. Hjälpteam skickades till de värst drabbade områdena.      

Resultat: 170 973 kronor

Tack för visat stöd!

 

Jordbävningsdrabbade i Kroatien 2021

Den 29 december 2020 drabbades ett stort område i Kroatien av ett jordskalv med magnituden 6.4. Flera människor dog och tusentals berövades tak över huvudet. Minst 13 000 byggnader skadades. Caritas Sverige anordnade insamling till stöd för återuppbyggnaden av förstörda områden.

Resultat: 215 014 kronor

Stort tack till alla givare!   

 

2020

Adventsinsamlingen 2020 - Sydsudan

Adventsinsamlingen 2020 anordnades till förmån för satsningar på barn och ungdomar i Sydsudan.

I början av 2020 beräknades 1,8 miljoner människor i Sydsudan vara i behov av behandling för akut undernäring. Av dem var en miljon barn. Barnadödligheten i landet hör till de högsta i världen.Läs mer om de ungas situation i Sydsudan här.

Resultat: 1 465 416 kronor

 

Fasteinsamlingen 2020 - Zimbabwe

Fasteinsamlingen 2020 anordnades till förmån för Caritas Zimbabwes hjälpprogram i landet. FN beräknar att 75 procent av barnen på landsbygden – där huvuddelen av befolkningen bor – lever i svår fattigdom. Hälften av dem har inte nog att äta. Läs mer om krisen i Zimbabwe här.

Resultat: 1 313 031 kronor

 

Fasteinsamlingen 2019 - Konfliktdrabbade i Sydsudan

Caritas Sveriges och Stockholms katolska stifts fasteinsamling till förmån för Caritas Sydsudans arbete med att bistå dem som lider av den väpnade konflikten i landet är avslutad.

Insamlingens gåvor är nu på väg ner till Caritas Sydsudan för att stödja dess insatser. De behövs på ett särskilt sett just nu när sommarens regntid har börjat. De månader som ligger framför kallas för ”the lean season” (den magra säsongen), eftersom förråden av förra årets skörd är i botten samtidigt som den nya skörden dröjer till mitten/slutet av augusti.

Insamlingen nådde 1 781 283 kronor, vilket är ett mycket glädjande resultat.

Ett stort tack till er alla som bidragit till detta!

 

Adventsinsamlingen 2018 - Venezuela

Stockholms katolska stifts och Caritas Sveriges adventsinsamling till Caritas Venezuela för att stödja dess arbete för att hjälpa den hårt prövade befolkningen – och särskilt barnen – i landet. Dess tema var ”Vad ni har gjort för en av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort mot mig”.

Det temat valdes, därför att efter år av misskött ekonomi lever i dag i princip hela befolkningen i fattigdom och bristen på mat är stor.

Insamlingen gav totalt 1 320 049 kronor.

På Caritas Sverige riktar vi ett stort tack till alla som bidragit till detta!

 

Fasteinsamlingen 2018 - Aleppos återuppbyggnad

På Askonsdagen den 14 februari 2018 börjar Stockholms katolska stifts och Caritas Sveriges fasteinsamling. Denna insamling pågår under hela fastan och mynnar i i det stora fasteoffret som tas upp i våra församlingar på Palmsöndagen.

I år tas fasteinsamlingen upp för att stödja Caritas Syriens projekt för Aleppos återuppbyggnad. Och behovet av hjälp där är stort.

Totalt nådde årets fasteinsamling 2,5 miljoner kronor.

Ett stort tack till alla som bidragit till detta!

 

Adventsinsamlingen 2017 - Bangladesh

Adventsinsamlingen gav 1,6 miljoner kronor

Stiftets och Caritas Sveriges adventsinsamling 2017 till Caritas Bangladesh togs upp för att stödja Caritas Bangladesh i deras arbete för att bygga upp sitt land efter de stora översvämningarna under hösten samma år. Dess tema var ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var hemlös och ni tog hand om mig”. Det temat valdes, därför att efter översvämningarna förstördes mycket stora arealer av åkermark och 8 miljoner människor i landet drabbades då hus, vägar och broar spolades bort.

De insamlade pengarna har nu skickats till Caritas Bangladesh som har en lång en att-göra-lista för att hjälpa dem som drabbades. Den listan omfattar nya säkrare hem, vägar, skolor och inte minst nya fördämningar, liksom stöd till utsatta jordbrukare och jobbskapande för dem vars arbetsplatser spolats bort.

Totalt gav denna insamling 1 608 193 kronor.

På Caritas Sverige riktar vi ett stort tack till alla som bidragit till detta!

 

Fasteinsamlingen 2017 - Sydsudan

Årets fasteinsamling nådde drygt 2,2 miljoner kronor

Stockholms katolska stifts och Caritas Sveriges fasteinsamling 2017 till offren för kriget, torkan och hungern i Sydsudan är nu avslutad i och med att alla våra församlingar sänt in sina Palmsöndagskollekter.

Totalt nådde årets fasteinsamling 2 248 642,45 kronor. Detta är ett mycket glädjande resultat som vida överstiger förra årets fasteinsamling.

Ett stort tack till alla som bidragit till detta!

Caritas Sverige har vi redan skickat ner 2 miljoner kronor till det projekt i norra Sydsudan som vi driver tillsammans med Caritas Tyskland.

 

Tillbaka till artiklar