Genomförda insamlingar 2017-2019

Fasteinsamlingen 2019

Caritas Sveriges och Stockholms katolska stifts fasteinsamling till förmån för Caritas Sydsudans arbete med att bistå dem som lider av den väpnade konflikten i landet är avslutad.

Insamlingens gåvor är nu på väg ner till Caritas Sydsudan för att stödja dess insatser. De behövs på ett särskilt sett just nu när sommarens regntid har börjat. De månader som ligger framför kallas för ”the lean season” (den magra säsongen), eftersom förråden av förra årets skörd är i botten samtidigt som den nya skörden dröjer till mitten/slutet av augusti.

Insamlingen nådde 1 781 283 kronor, vilket är ett mycket glädjande resultat.

Ett stort tack till er alla som bidragit till detta!

 

Adventsinsamlingen 2018

Stiftets och Caritas Sveriges adventsinsamling till Caritas Venezuela för att stödja dess arbete för att hjälpa den hårt prövade befolkningen – och särskilt barnen – i landet. Dess tema var ”Vad ni har gjort för en av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort mot mig”.

Det temat valdes, därför att efter år av misskött ekonomi lever i dag i princip hela befolkningen i fattigdom och bristen på mat är stor.

Insamlingen gav totalt 1 320 049 kronor.

På Caritas Sverige riktar vi ett stort tack till alla som bidragit till detta!

 

Fasteinsamlingen 2018

På Askonsdagen den 14 februari 2018 börjar Stockholms katolska stifts och Caritas Sveriges fasteinsamling. Denna insamling pågår under hela fastan och mynnar i i det stora fasteoffret som tas upp i våra församlingar på Palmsöndagen.

I år tas fasteinsamlingen upp för att stödja Caritas Syriens projekt för Aleppos återuppbyggnad. Och behovet av hjälp där är stort.

Totalt nådde årets fasteinsamling 2,5 miljoner kronor.

Ett stort tack till alla som bidragit till detta!

 

Adventsinsamlingen 2017

Adventsinsamlingen gav 1,6 miljoner kronor

Stiftets och Caritas Sveriges adventsinsamling 2017 till Caritas Bangladesh togs upp för att stödja Caritas Bangladesh i deras arbete för att bygga upp sitt land efter de stora översvämningarna under hösten samma år. Dess tema var ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var hemlös och ni tog hand om mig”. Det temat valdes, därför att efter översvämningarna förstördes mycket stora arealer av åkermark och 8 miljoner människor i landet drabbades då hus, vägar och broar spolades bort.

De insamlade pengarna har nu skickats till Caritas Bangladesh som har en lång en att-göra-lista för att hjälpa dem som drabbades. Den listan omfattar nya säkrare hem, vägar, skolor och inte minst nya fördämningar, liksom stöd till utsatta jordbrukare och jobbskapande för dem vars arbetsplatser spolats bort.

Totalt gav denna insamling 1 608 193 kronor.

På Caritas Sverige riktar vi ett stort tack till alla som bidragit till detta!

 

Fasteinsamlingen 2017

Årets fasteinsamling nådde drygt 2,2 miljoner kronor

Stockholms katolska stifts och Caritas Sveriges fasteinsamling 2017 till offren för kriget, torkan och hungern i Sydsudan är nu avslutad i och med att alla våra församlingar sänt in sina Palmsöndagskollekter.

Totalt nådde årets fasteinsamling 2 248 642,45 kronor. Detta är ett mycket glädjande resultat som vida överstiger förra årets fasteinsamling.

Ett stort tack till alla som bidragit till detta!

Caritas Sverige har vi redan skickat ner 2 miljoner kronor till det projekt i norra Sydsudan som vi driver tillsammans med Caritas Tyskland.

 

 

Tillbaka till artiklar