Krisen i Libanon

Libanon har under lång tid lidit av svår ekonomisk kris med bland annat mat- och medicinbrist. Krisen har förvärrats till följd av covid-19 pandemin. De tragiska händelserna i Beirut den 4 augusti 2020, där explosionerna i Beiruts hamn ödelade stora delar av huvudstaden och dödade och skadade många människor,  berövade mer än 300 000 familjer deras hem.

Sedan dess har krisen förvärrats ytterligare.