Adventsinsamlingen 2020 - Sydsudans barn och unga

På bilden ovan ser du några ungdomar i en skola i Agok, dit tusentals människor har flytt undan våld och oroligheter vid gränsen mellan Sydsudan och Sudan. I Agok utbildar Caritas lärare som ska kunna ge elever och studenter runt om i landet, och i flyktinglägren, bra utbildning.

Caritas Sveriges Adventsinsamling 2020 går till satsningar på barn och ungdomar i Sydsudan. Genom vår svenska insamling vill vi stötta viktiga satsningar på utbildning och hälsa  i det svårt krigs- och katastrofhärjade landet.

Av Sydsudans 12 miljoner invånare har var tredje tvingats lämna sitt hem. 5 miljoner människor lever i tillfälliga läger och 7,5 miljoner är i behov av humanitär hjälp. En stor del av befolkningen lider av undernäring. Landets utbildnings- och hälsovårdssystem har skadats svårt av krig och våldsamma sammandrabbningar. Det råder brist på mediciner, medicinsk utrustning och kvalificerad sjukvårdspersonal. Och på utbildade lärare och skolmaterial.

Mer än hälften av Sydsudans befolkning är barn och ungdomar under 24 år. Det är de som är Sydsudans framtid – och de som drabbas värst av kriserna.

Nu behövs det hjälp till utbildningssatsningar och en uppbyggnad av hälsovården, med fokus på landets barns och ungdomars hälsa och utveckling.

Tack för din gåva!

Bankgiro 900-4789

Swish 900 4789

Märk din gåva Advent 2020

 

Affischen för Adventsinsamlingen 2020 för nedladdning finns här

Tillbaka till artiklar Ge en gåva