Mycket få flickor får gå i skolan i Sydsudan

 

 

Flickor i ett klassrum i den Caritas-stödda skolan S:t Daniel Comboni i Agok, dit tusentals människor från omtvistade gränsregioner som gränsar mot Sudan har flytt.

Mer än två miljoner barn i Sydsudan, eller över 70 procent, saknar möjlighet att gå i skolan.

Den största gruppen som inte får gå i skolan är barn med funktionsnedsättning, av vilka endast fyra procent (av de uppskattningsvis 800 000 barn med funktionsnedsättning i landet) går i skolan.

Den näst största gruppen utan tillgång till utbildning är flickor. Fattigdom, barnäktenskap och traditioner hindrar dem från att gå i skolan och få utbildning.

Det är avgörande för landets framtid att fler barn och ungdomar får tillgång till utbildning.

Hjälp oss att hjälpa Caritas i Sydsudan med insatser för att förbättra möjligheterna för barnen och ungdomarna att gå i skolan genom att skänka en gåva till Caritas Adventsinsamling 2020.

Använd gärna gåvoknappen här på vår hemsida eller betala in genom:

Bankgiro 900-4789

Swish 900 4789

Märk din gåva Advent 2020

Tack för din gåva!

Tillbaka till artiklar Ge en gåva