Länkar med mer information

Länkar för att få veta mer:

 

Klicka här för att läsa artiklar om Sydsudan på Caritas Tysklands hemsida (tyska): http://www.caritas-international.de/hilfeweltweit/afrika/suedsudan/

Klicka här för att läsa det pastorala brevet från Sydsudans biskopar om krisen (engelska):

Klicka här för följa FN:s livsmedelsorganisations (FAO) rapportering (engelska): http://www.fao.org/south-sudan/en/

Klicka här för att följa FN:s flyktingkommissariats (UNHCR) rapportering (engelska): http://www.unhcr.org/south-sudan-emergency.html

Klicka här för att läsa en artikel i New York Times om Sydsudans chanser att överleva som nation (engelska): https://www.nytimes.com/2017/01/23/world/africa/quandary-in-south-sudan-should-it-lose-its-hard-won-independence.html?_r=0

Tillbaka till artiklar Ge en gåva