Korta fakta om Sydsudan

Korta fakta om Sydsudan

 • Storlek: 619 745 km² (att jämföras med Sveriges 447 435 km²)
 • Befolkning: 12,3 miljoner (FN:s uppskattning 2015). De två största befolkningsgrupperna är dinka (c:a 15 procent) och nuer (c:a 10 procent).
 • Flyktingar: Inom landet (internflyktingar) 1,8 miljoner människor. Utom landet (främst i grannländerna Uganda och Sudan) 2,5 miljoner människor. (FN:s uppskattning 2018)
Sydsudan är ett land med unga invånare: medianålern är drygt 18 år.

Sydsudan är ett land med unga invånare: medianålern är drygt 18 år.

 • Språk: Engelska är officiellt språk. Andra nationella språk är: dinka, nuer, murle, bari, zande och ytterligare omkring 60 språk.
 • BNP (nominell) per capita: USD 210 (uppskattning 2016; IMF). Att jämföras med Sveriges USD 51 603 (uppskattning 2016; IMF).
 • Statsskick: Sydsudan är en federal republik i Östafrika. Enligt ett beslut 2015 består landet, efter en ny uppdelning enligt etniska riktlinjer, av 28 delstater.
 • Ett nytt land: Utropades och erkändes som självständigt 9 juli 2011
 • Parlament: Två kamrar: Delstatsrådet och Nationalförsamlingen
 • Huvudstad: Juba
 • Abyei: Omtvistat område mellan Sudan och Sydsudan.
 • Antal invånare: 8 207 607
 • Demografi: Medianåldern i Sydsudan är 18,7 år.
Tillbaka till artiklar Ge en gåva