Fortsatt humanitär kris i Sydsudan

Foto: Caritas Internationalis

Foto: Caritas Internationalis

Efter flera år av inbördeskrig är världens yngsta stat Sydsudan fortsatt fast i en djup humanitär kris. Även om den i år inte kommer att förvärras i samma snabba takt som under de gångna åren, finns det å andra sidan inget som tyder på en snar förbättring. Det skriver FN:s organ för samordning av humanitära insatser, OCHA, i en diger rapport som publicerades i slutet av 2018.

Siffrorna som speglar läget i det krigshärjade landet är dystra. Av landets befolkning på 11,4 miljoner är mer än hälften, eller 7,1 miljoner, i behov av humanitär hjälp. Därtill är mer än en tredjedel, eller 4,2 miljoner, på flykt från sina hem antingen inom landet eller i ett grannland. Hittills har nästan 400 000 människor dödats i kriget.

Den utdragna konflikten har helt ödelagt ekonomin i Sydsudan. I dag lever 80 procent av befolkning under gränsen för djup fattigdom och halva befolkningen kommer under perioden januari till mars i år att tvingas leva med otrygg livsmedelsförsörjning. Det senare förvärras av att människor tvingas flytta vidare upprepade gånger allt eftersom nya konflikthärdar blommar upp, vilket gör det svårt för biståndsorganisationer att få fram hjälp till dem.

Ingen i befolkningen kommer undan effekterna av kriget. Pojkar och män riskerar att tvingas in i en väpnad grupp. Kvinnor, sjuka och äldre är som alltid utsatta i ett osäkert säkerhetsläge. Rapporter om sexuellt våld mot kvinnor fortsätter att komma in. Men värst är situationen för barnen. Våldet mot och utnyttjandet av barn har ökat stadigt under konfliktåren. I dag beräknas också 1 miljon barn under fem år lida av allvarlig undernäring. Dessutom förlorar tre fjärdedelar av alla barn flera år av undervisning på grund av att skolor förstörs och lärarna flyr.

Liten strimma av hopp

Ändå, mitt i allt det mörka, finns en strimma av hopp och det är det nya fredsavtal som slöts mellan de stridande parterna i september 2018. Det var det tolfte fredsavtalet som ingåtts sedan konflikten började 2013. Men det faktum att grannländerna Uganda, Sudan, Kenya och Etiopien den här gången låg bakom avtalet gör att det kan finnas en chans att det kommer att hålla. Sammanslutningen av de katolska biskopskonferenserna i östra Afrika, AMECEA, arbetade också aktivt för att avtalet skulle undertecknas.

Utformningen av det senaste fredsavtalet har kritiserats, bland annat därför att det innebär att landet delas upp i mindre delar utifrån vilken stam som är i majoritet i ett visst område. Men OCHA skriver att avtalet ändå väntas ge upphov till nya möjligheter under 2019, inte minst sedan en ny regering utformad enligt avtalet träder till i maj i år. Till de nya möjligheterna hör en förbättring av ekonomin och tillgången till samhällsservice.

Men behovet av bistånd kommer fortsätta att vara stort under en lång tid. Caritas Sverige har under de gånga fem åren kunnat förmedla många gåvor för att bistå bland annat Caritas Sydsudan i dess arbete för att lindra den nöd som landets befolkning lider. Vi hoppas att kunna fortsätta med det.

Du kan hjälpa oss hjälpa genom att sätta in en gåva på biståndskontot Bg 900-4789 och märka talongen med ”Sydsudan”. Du kan också enkelt swisha gåvan till 900 4789 och märka den på samma sätt.

 

Tack för din gåva!

 

Tillbaka till artiklar Ge en gåva