Covid-19 slår hårt mot Sydsudan

 

Det är svårt - och kostsamt - att genomföra vaccinationer i Sydsudan. Covid-19-pandemin har ytterligare försvagat barnens motståndskraft mot sjukdomar.

Färre än 50 procent av barnen i Sydsudan har immunitet mot polio och andra livshotande sjukdomar, vilket innebär att de riskerar att dö eller få livslånga funktionsnedsättningar. Ständiga befolkningsförflyttningar, och nu begränsningarna på grund av Covid-19, har ytterligare ökat barnens sårbarhet för polioviruset, i synnerhet i de mest svåråtkomliga områdena.

Covidpandemin har slagit hårt mot Sydsudan även om det är svårt att avgöra omfattningen på grund av den mycket låga testkapaciteten. Men i det extremt fattiga landet är Covid-19-krisen en hälsokris som läggs ovanpå andra hälsokriser. Och ovanpå en ständigt pågående matkris med en miljon barn och en halv miljon gravida och ammande mammor som uppskattas lida av akut undernäring.

Hjälp oss att hjälpa Caritas i Sydsudan med insatser för att förbättra tillgången på hälso- och sjukvård i landet genom att skänka en gåva till Caritas Adventsinsamling 2020.

Använd gärna gåvoknappen här på vår hemsida eller betala in genom:

Bankgiro 900-4789

Swish 900 4789

Märk din gåva Advent 2020

Tack för din gåva!

Tillbaka till artiklar Ge en gåva