Caritas biståndsprojekt i norra Sydsudan

Torkan i länderna i östra Afrika drabbat det krigsplågade Sydsudan hårt under 2017. Främst i norr slogs skördarna ut och tillgången till vatten var ytterst knapp. Läget så allvarligt att tre FN-organ och Sydsudans regering gemensamt ut gick ut i februari det året och deklarerade att svält var ett faktum i den förra delstaten Unity i norr. Därför startade Caritas Sverige och Caritas Tyskland tillsammans ett projekt i två områden i norr: delstaten Twic och den omtvistade provinsen Abyei. Projektet avsåg att hjälpa 10 000 människor bland de mest utsatta med mat i åtminstone och ge 25 000 människor tillgång till rent vatten. Dessutom ingick utbildning i jordbruk under torktider.

Stockholms katolska stifts fasteinsamling 2017 till Caritas Sverige togs upp till detta projekt och Caritas Sverige kunde i maj det året sända ner 2 miljoner kronor till projektet. Men nöden och svälten fortsatte och är ännu under 2018/19 en överhängande risk. Därför fortsätter vår insamling till Sydsudan.

 Hjälpprojektet bestod av tre delar:

  • Akut hjälp med mat

  • Återställande av brunnar och borrning av nya brunnar och ”vatten-kommittéer” utbildas för att underhålla dem

  • Utbildning i jordbruk under torka, utdelande av utsäde och utbildning i att plöja med oxar

Hungersnöden i Sydsudan var ett resultat av det katastrofala säkerhetsläget på grund av det inbördeskrig som startade på våren 2013 och som fortfarande pågår. Dessutom drabbade en svår torka flera delar av landet under hösten och vintern 2016/17. Våldet gjorde att människorna inte har kunde bruka och vårda sina åkrar och torkan gjorde att det lilla som ändå vuxit upp torkade bort. Bristen på vatten tvingade därtill fram nödslakt av boskap.

Ladda ned mig

Caritas Sveriges och Tysklands hjälpprojekt drevs på tre orter i norra delen av Sydsudan: städerna Abyei och Agok i provinsen Abyei och staden Turalei i delstaten Twic.

I Abyei och Agok ansvarade den lokala stiftsorganisationen Bishop Gassis Relief and Rescue Foundation (BGRRF) för att projektet genomfördes. Organisationen grundades av biskop Macram Max Gassis (biskop emeritus av El Obeid) som sitter kvar i dess ledning. Såväl BGRRF som den lokala katolska kyrkan är en viktig och integrerad del av lokalsamhället i provinsen. 

Det är ett hårt arbete att odla i den torra och hårda jorden

Det är ett hårt arbete att odla i den torra och hårda jorden

I Turalei stod Moder Teresas systrar för att rätt personer fick del av hjälpen. Systrarna driver skolor och förskolor i området och har omsorg om de mest svaga där. Omkring 10 procent av mathjälpen distribuerades av systrarna.Övergripande omfattades de människor som är mest utsatta i de tre områdena av nödhjälpen. Det vill säga: barn, äldre utan vuxna familjemedlemmar, kvinnor som ensamma försörjer sin familj, änkor och handikappade. Dessutom fick 200 skol- och sjukhusarbetare (och deras familjer) del av mathjälpen för att garantera att skolor och sjukhus i Agok och Turalei kunde fortsätta att fungera. Detta lades därför att regeringen inte förmådde att betala ut löner.

Sammantaget blev resultatet av hjälpprojektet detta:

  • Totalt 10 000 människor drygt fick del av den akuta mathjälpen.
  • Totalt 25 000 människor fick tillräcklig tillgång till rent vatten.
  • Totalt 25 000 människor fick lära sig om hälsorisker i det rådande läget.
  • Totalt 25 förfallna brunnar återställdes och fick handpumpar och minst 10 nya brunnar borrades och utrustades med pumpar. ”Vatten-kommittéer” för att underhålla dessa brunnar skapades och utbildades.

 

Inom landet finns 1,8 miljoner människor på flykt. Utom landet, främst i grannländerna Uganda och Sudan, 2,5 miljoner människor. (FN 2018)

Tillbaka till artiklar Ge en gåva